USG stawu mostkowo-obojczykowego

Gdzie znajduje się staw mostkowo-obojczykowy?

Staw mostkowo-obojczykowy jest połączeniem końca mostka obojczyka i rękojeści mostka. Elementem tego stawu jest krążek stawowy dzielący jamę stawy na dwa przedziały. Podział ten umożliwia ruchy w stawie. Pomiędzy pierwszym żebrem, a obojczykiem, znajduje się silne więzadło żebrowo-obojczykowe. Istnieją jeszcze inne więzadła zabezpieczające staw od i tyłu, przodu i góry.

Urazy tego stawu nie są tak często spotykane, ale mogą wystąpić w skutek, urazów pośrednich np.: przemieszczenie się obojczyka w stawie mostkowo-obojczykowym lub bezpośrednich, w trakcie uprawiania sportu np.: piłka nożna, czy uczestniczenie w wypadku komunikacyjnym. 

Występują również zmiany zwyrodnieniowe, wynikające ze zmian reumatoidalnych, zwężenia szpary stawów itp..

Badanie USG stawu mostkowo-obojczykowe uwidacznia, pogrubienia więzadeł i tkanek przy-stawowych oraz ich przekrwienie. Badanie jest bezbolesne.

Jak się przygotować na badanie?

Pacjent nie musi specjalnie przygotowywać się do badania.

Pacjent przychodzi z posiadaną dokumentacją medyczną jeśli taką posiada i dowodem tożsamości.

Lekarz wykonujący badanie

lek. med. Jagoda Głodkowska
ortopeda i traumatolog