Znamiona barwnikowe

Znamiona barwnikowe są zmianami w obrębie skóry. W zależności od wieku pojawienia się ich na skórze, znamiona barwnikowe dzielimy na wrodzone i nabyte. Znamiona należy usuwać ze względów estetycznych, jak i dużego niebezpieczeństwa związanego z możliwością przetworzenia w proces złośliwy. Przed przystąpieniem do zabiegu usunięcia znamion barwnikowych, należy rozważyć wszystkie możliwe metody leczenia, wybierając taką, która będzie najbezpieczniejsza, a nie tylko przyniesie najlepszy efekt kosmetyczny. Znamię barwnikowe powinno być usuwane w całości, a wycięte fragmenty należy poddać badaniu histopatologicznemu w celu oceny charakteru procesu chorobowego.

Znamiona wrodzone osiągają wielkość od kilku milimetrów do rozmiarów obejmujących całą powierzchnię skóry. W przypadku gdy przekraczają u noworodka 5 cm długości, a u osoby dorosłej 20 cm, nazywamy je  znamionami olbrzymimi – znamionami kąpielowymi. Pojawiają się one z częstotliwością 1:5000- 1:20 000 urodzeń. Znamiona kąpielowe rozpoznawane są na ogół w momencie narodzin, ale mogą ujawnić się również później – w okresie niemowlęcym. Ich zabarwienie jest różne – od lekkiego brązu, czerwieni do koloru praktycznie czarnego. Również różna może być faktura skóry – gładka, twarda lub guzkowata. Znamiona olbrzymie w około  2-15% przypadków mogą ulegać przemianie nowotworowej w czerniaka złośliwego w trakcie całego życia.

Ze względu na rozmiary znamion kąpielowych ograniczona jest możliwość radykalnej interwencji chirurgicznej. Znamiona olbrzymie usuwane są chirurgicznie etapowo, stosowane są ekspandery tkankowe, wolne przeszczepy skóry lub plastyka płatowa. We wczesnym okresie życia pacjenta w określonych przypadkach, możliwa jest również do zastosowania dermabrazja.

W przypadku dużej rozległości usuwanie takich zmian należy rozpocząć jak najwcześniej (niezbędnych jest nawet kilka zabiegów, stopniowo ograniczających znamię barwnikowe), aby móc je zakończyć przed okresem tzw. „burzy hormonalnej”.

<< POWRÓT DO CHIRURGII DZIECIĘCEJ

Poradnie

PORADNIA CHIRURGICZNA