hig. stom. Kamila Szyszka

Higienistka stomatologiczna

Gabinet Higieny stomatologicznej
WYKSZTAŁCENIE

Październik 2005r. do czerwiec 2008r. – Uniwersytet Medyczny w Warszawie,  
Tryb dzienny, I Wydział Lekarski, Oddział Stomatologii
Wydział: Zdrowie publiczne – Kierunek: Higiena Stomatologiczna

Uzyskano dyplom licencjacki z wynikiem bardzo dobrym, temat pracy:  
„Narzędzia chirurgiczne w zabiegach ekstrakcji zębów mądrości”  

Październik 2009r. do chwili obecnej Uniwersytet Medyczny w Warszawie,  
Tryb zaoczny, studia magisterskie, II rok, Wydział Nauki o Zdrowiu  

Kierunek: Zdrowie publiczne

DOŚWIADCZENIE

1 – 30 sierpnia 2006 r. – „Wojskowy Instytut Medyczny” Oddział chirurgii szczękowo twarzowej.  
Stanowisko: asystentka stomatologiczna, praktyki.    

 

1 – 30 lipca 2007 r. – „ Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia”  
Stanowisko: asystentka i higienistka stomatologiczna, praktyki.

 

Lipiec 2007 r. – do chwili obecnej – „ Centrum Stomatologii Estetycznej Es-Dent dr Tomasz Woś”  
Stanowisko: higienistka stomatologiczna.  

 

Sierpień 2009r. – Marzec 2011r. – „Centrum Medyczne Dantex-Med”  
Stanowisko: koordynator asystentek stomatologicznych oraz asystentka i higienistka stomatologiczna.

 

Sierpień 2013r. – do chwili obecnej – „La Vie Dent – Stomatologia Estetyczna i Implantologia”
Stanowisko: asystentka i higienistka stomatologiczna.