lek. med. Anna Wakarow

WYKSZTAŁCENIE

Absolwentka Uniwersytetu Lwowskiego, gdzie uzyskała specjalizację z laryngologii, specjalizację z audiologii i foniatrii odbyła w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach, którego była wieloletnim pracownikiem.

DOŚWIADCZENIE

Obecnie pracuje w C.M Enel Med. w Warszawie oraz w otolaryngolodzy24 WMC Poradnia Specjalistyczna, gdzie dodatkowo pełni funkcję Kierownika Medycznego

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Konsultacje laryngologiczne, audiologiczne, foniatryczne u dorosłych i dzieci od 3. miesiąca życia.

Badania endoskopowe – fiberoskopie.