mgr Marta Gil-Gilewska

WYKSZTAŁCENIE

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Instytutu Anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim.

DOŚWIADCZENIE

Procesu psychoterapii uczyła się w trzyletnim podyplomowym Studium Psychoterapii Indywidualnej i Terapii Rodzin przy Laboratorium Psychoedukacji (rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Obecnie pogłębia swój warsztat zawodowy w Studium Psychoterapii Analitycznej afiliowanym przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej, zgodnym ze standardami Brytyjskiego Towarzystwa Psychoterapii oraz Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Pracuje zgodnie z wymogami szkoleniowymi stawianymi wobec zawodowych terapeutów przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej. To oznacza, że bierze udział w szkoleniach teoretycznych, poddaje się własnej terapii szkoleniowej i nadzorowi merytorycznemu nad własną pracą z Pacjentami, zwanemu superwizją.

Jest członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski.