mgr Marta Wiśniewska

WYKSZTAŁCENIE

Mgr psychologii, absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie, specjalność Psychologia Kliniczna.

DOŚWIADCZENIE

Odbywała staże m.in. w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”. Obecnie pracuje także w Zespole Terapii Rodzin w Ośrodku „Synapsis”- Ośrodek Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych, jak również w Mazowieckim Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii w Zagórzu na IV Oddziale Nerwic Młodzieży.

Odbyte szkolenia: „Praca z klientem po traumie”, „Kliniczne studium przypadku Dzieci”, „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

ZAKRES PROWADZONEJ TERAPII

Prowadzi terapie par, indywidualne, rodzinne oraz małżeńskie. Oprócz konsultacji psychologicznych prowadzi także integracyjne zajęcia grupowe dla Pacjentów.