prof. dr hab. n. med. Zofia Dudkiewicz

Specjalista chirurgii dziecięcej i szczękowo-twarzowej

Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych
Poradnia chirurgiczna
PORADNIA CHIRURGICZNA WAD i ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH
PROGRAM ORTODONTYCZNEJ OPIEKI NAD DZIEĆMI Z WRODZONYMI WADAMI CZĘŚCI TWARZOWEJ CZASZKI
WYKSZTAŁCENIE

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, Wydziału Stomatologii i Wydziału Lekarskiego.

DOŚWIADCZENIE

Praktykę lekarską rozpoczęła w Klinice Chirurgii Szczękowej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 1971-2012 r. pracuje w Instytucie Matki i Dziecka w Klinice Chirurgii Dzieci i Młodzieży. Od 1998 r. – kierownik Centrum Wad Twarzoczaszki i Chirurgii Endoskopowej, a od 1999 r. – Kliniki Chirurgii Dzieci i Młodzieży. Od 1973 r. – członek Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, (w latach 1992-2000 – Przewodnicząca Sekcji Chirurgii Plastycznej tegoż Towarzystwa). Od 1987 r. członek Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, a od 1988 r. europejskiej organizacji zajmującej się zespołowym leczeniem dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia – Eurocleft.
Bierze udział w Komisji Wrodzonych Wad Rozwojowych Komitetu Rozwoju Człowieka PAN oraz komitecie redakcyjnym „Medycyna Wieku Rozwojowego”.
Odbyła liczne staże i wizyty w klinikach dziecięcych, chirurgii szczękowej i plastycznej w Niemczech, USA, Szwajcarii i Meksyku u profesorów: Rhebaina, Kriensa, Scharliego i Monasterio.

Autorka ponad 250 prac publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych, krajowych i zagranicznych. Prace te koncentrowały się wokół następujących zagadnień:

  • chirurgia wad i zaburzeń rozwojowych twarzy i czaszki,
  • chirurgia noworodka,
  • niewydolność oddechowa i odpływu żołądkowo przełykowego,
  • wady narządów moczowo-płciowych,
  • standaryzacja postępowania leczniczego w zagadnieniach obciążonych balastem rozwojowym.

Więcej informacji: www.zofiadudkiewicz.com

LECZENIE ROZSZCZEPU

Prof. dr hab. n. med. Zofia Dudkiewicz jest twórcą i propagatorką wczesnych i jednoetapowych operacji usuwania wad wrodzonych u dzieci skracających okres leczenia i liczbę operacji.

Więcej informacji: innowacyjny program leczenia rozszczepu

CERTYFIKATY, DYPLOMY