Usuwanie blizn

W ramach leczenia na oddziale chirurgii dziecięcej wykonujemy zabiegi usuwania rozległych blizn pooparzeniowych i pooperacyjnych.  Metoda leczenia dobierana jest w zależności od rozległości i struktury blizn.

W przypadku rozległych blizn stosujemy wycięcie chirurgiczne, często etapowe, blizn które trudno poddają się leczeniu. Po wykonaniu zabiegu lub ich serii osiągany jest efekt blizny w postaci linii, której wygląd jest lepszy niż rozległa blizna. W kolejnym etapie bliznę taką możemy poddać zabiegowi dermabrazji lub zabiegowi działania lasera SmartXide2 DOT/RF, łączącego  działanie lasera frakcyjnego CO2 z technologią bipolarnych fal radiowych (RF). Zabiegi te pozwalają na zatarcie konturów blizny i staje się ona trudno lub praktycznie niewidoczna dla zewnętrznego obserwatora.

W przypadku mniejszych blizn stosujemy leczenie laserem SmartXide2 DOT/RF lub dermabrazję.

W celu wybranie najlepszej metody leczenia, niezbędna jest konsultacja chirurgiczna.

<< POWRÓT DO CHIRURGII DZIECIĘCEJ

Poradnie

PORADNIA CHIRURGICZNA