Aktualne wymagania sanitarno-epidemiologiczne związane z epidemią COVID-19

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym stanem epidemii i narzuconymi z tego powodu wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi, staramy się minimalizować ruch pacjentów w placówce i możliwość zakażenia.

Prosimy zatem dostosować się do poniższych zaleceń:

  • Wszyscy pacjenci przyjmowani do Szpitala podlegają mierzeniu temperatury ciała oraz wypełniają Ankietę wstępnej kwalifikacji Pacjenta – w przypadku temperatury >38 st.C lub innych niepokojących objawów, pacjent nie zostanie przyjęty na Oddział.
  • Wprowadza się zakaz przebywania na oddziale szpitalnym osób towarzyszących, jak również odwiedzin.
  • W przypadku pacjenta małoletniego, dopuszcza się obecność 1 opiekuna pacjenta (od przyjęcia do wypisu).
  • Jeśli opiekun chce z pacjentem przebywać na oddziale, podlega procedurze przyjęcia do Szpitala jak pacjent (musi posiadać ujemny wynik testu na COVID-19, podlega pomiarowi temperatury, wypełnia Ankietę wstępnej kwalifikacji pacjenta i opiekuna).
  • Jeśli temp. ciała (pacjenta i opiekuna) jest na prawidłowym poziomie, Ankieta świadczy o pozostaniu w izolacji (od czasu pobrania testu do dnia zabiegu) i braku kontaktu z osobami zakażonymi koronawirusem oraz wynik testu COVID jest ujemny, pacjent wraz z opiekunem może udać się do oddziału szpitalnego.
  • Po wejściu na oddział, pacjent (z wyjątkiem dzieci < 4 r.ż.) /opiekun pacjenta zobowiązany jest do dezynfekcji rąk i ubrania maseczki ochronnej, ochraniaczy na obuwie oraz fartucha jednorazowego. Następnie pielęgniarka wprowadza pacjenta (wraz z opiekunem, w przypadku pacjenta małoletniego) do pokoju pacjenta, gdzie odbywa się przygotowanie do zabiegu, zgodnie z obowiązującymi procedurami medycznymi.
  • Zarówno personel medyczny jak i pacjent (z wyjątkiem dzieci < 4 r.ż.) /opiekun pacjenta ma obowiązek noszenia maski ochronnej przy kontaktach z drugą osobą.
  • Wszystkie użyte w pokoju pacjenta materiały (z wyjątkiem igieł) oraz środki ochrony indywidualnej należy umieścić w koszu na odpady medyczne zakaźne – z czerwonym workiem.

Prosimy, w miarę możliwości, powstrzymać się od dotykania klamek, blatów i innych elementów wyposażenia oraz zachować bezpieczną odległość od innych pacjentów (1,5-2m).                                                             

09.05.2020r.                                                                                Zarząd Formmed