Aktualne wymagania sanitarno-epidemiologiczne związane z epidemią COVID-19

Szanowni Państwo,

W związku z nadal obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, prosimy dostosować się do poniższych zaleceń:

 • Wszyscy pacjenci przyjmowani do Szpitala podlegają mierzeniu temperatury ciała oraz wypełniają Ankietę wstępnej kwalifikacji Pacjenta – w przypadku temperatury >38 st.C lub innych niepokojących objawów, pacjent nie zostanie przyjęty na Oddział.
 • Wprowadza się zakaz przebywania na oddziale szpitalnym osób towarzyszących, jak również odwiedzin.
 • W przypadku pacjenta małoletniego, dopuszcza się obecność
  1 opiekuna pacjenta (od przyjęcia do wypisu).
 • Jeśli opiekun chce z pacjentem przebywać na oddziale, podlega procedurze przyjęcia do Szpitala jak pacjent (podlega pomiarowi temperatury, wypełnia Ankietę wstępnej kwalifikacji pacjenta
  i opiekuna).
 • Jeśli temp. ciała (pacjenta i opiekuna) jest na prawidłowym poziomie, Ankieta świadczy o braku niepokojących objawów zdrowotnych, pacjent wraz z opiekunem może udać się do oddziału szpitalnego.
 • Przed wejściem na oddział, pacjent (z wyjątkiem dzieci < 4 r.ż.) /opiekun pacjenta zobowiązany jest do dezynfekcji rąk i ubrania maseczki ochronnej, ochraniaczy na obuwie oraz fartucha jednorazowego. Następnie pielęgniarka wprowadza pacjenta (wraz z opiekunem, w przypadku pacjenta małoletniego) do pokoju pacjenta, gdzie odbywa się przygotowanie do zabiegu, zgodnie z obowiązującymi procedurami medycznymi.
 • Zarówno personel medyczny jak i pacjent (z wyjątkiem dzieci < 4 r.ż.) /opiekun pacjenta ma obowiązek noszenia maski ochronnej przy kontaktach z drugą osobą.
 • Wszystkie użyte w pokoju pacjenta materiały (z wyjątkiem igieł) oraz środki ochrony indywidualnej należy umieścić w koszu na odpady medyczne zakaźne – z czerwonym workiem.

Prosimy, w miarę możliwości, powstrzymać się od dotykania klamek, blatów i innych elementów wyposażenia oraz zachować bezpieczną odległość od innych pacjentów (1,5-2m).

                                                                                                          Zarząd Formmed

16.05.2022r.