Bezpłatne badania profilaktyczne – gastroskopia, kolonoskopia, sigmoidoskopia – dla mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego – 2021 r.

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego na bezpłatne badania przesiewowe – profilaktyczne, w kierunku wczesnego wykrywania chorób układu pokarmowego (gastroskopia i kolonoskopia). Badania finansowane są z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Program dotyczy osób, u których lekarz pierwszego kontaktu (POZ) stwierdza występowanie czynników ryzyka choroby układu pokarmowego (wiek, obciążony wywiad rodzinny, niepokojące objawy). Wymagane jest skierowanie, którego wzór jest dostępny u lekarzy POZ.

Badania będą wykonywane w naszej Przychodni Formmed w Starych Babicach.

Pacjenci są zapisywani, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na finansowanie programu z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Zapisy przyjmowane są wyłącznie bezpośrednio w przychodni z aktualnym skierowaniem.