Certyfikat systemu zarządzania ISO 9001

ISOCERT sp. z o.o. sp. k. zaświadcza, że certyfikowana organizacja wprowadziła i stosuje system zarządzania zgodny z wymaganiami:
PN- EN ISO 9001:2015-10

Numer certyfikacji: 145671/C/4
data decyzji certyfikacyjnej: 04.10.2019
Data ważności certyfikatu: 07.10.2019 – 06.10.2022
Data wydania: 04.10.2019

WNIOSKI Z AUDITU

Podczas przeprowadzonego audytu systemu zarządzania jakością nie stwierdzono żadnych niezgodności. System zarządzania wykazał zgodność z kryteriami audytu, jest skuteczny w odniesieniu do zmian wewnętrznych i zewnętrznych oraz odpowiedni i przydatny do zakresu certyfikacji. Zebrane dowody z audytu na zgodność i efektywność systemu zarządzania Organizacji pozwoliły także stwierdzić, że system posiada zdolność do zapewnienia, że organizacja klienta spełnia mające zastosowanie wymagania przepisów prawnych i umów, a także zdolność do zapewnienia oczekiwanych wyników skuteczności systemu.

Personel wykazuje zaangażowanie w utrzymanie, skuteczność i doskonalenie systemu zarządzania, co przyczynia się do poprawy działania organizacji. Funkcjonowanie systemu zarządzania pozwala organizacji na osiąganie swoich celów biznesowych.

ZAKRES CERTYFIKATU

Świadczenie usług medycznych w zakresie:

  1. Ambulatoryjnej opieki medycznej w leczeniu stomatologicznym (świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży, program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki, ortodoncja dla dorosłych, świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż., świadczenia ogólnostomatologiczne).
  2. Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradniach gastroenterologicznej dla dzieci i dorosłych, dermatologicznej, zaburzeń i wad rozwojowych dzieci, chirurgii ogólnej dla dzieci i dorosłych, chirurgii plastycznej, otolaryngologicznej, foniatrycznej, logopedycznej, chirurgii szczękowo-twarzowej, ginekologicznej, urologicznej, ortopedycznej, pracowni endoskopii dla dzieci i dorosłych, poradni leczenia bólu, alergologicznej, pracowni USG dla dzieci i dorosłych, poradni preluksacyjnej, poradni psychologicznej, pracowni badania słuchu, fizjoterapii, dietetycznej oraz w punkcie pobrań.
  3. Leczenia szpitalnego w zakresie chirurgii dziecięcej, chirurgii szczękowo-twarzowej dzieci i dorosłych oraz chirurgii plastycznej.