FARYNGOPLASTYKA

Formmed_faryngoplastykaWystępują dwa podstawowe rodzaje technik operacyjnych:

  1. faryngofiksacja,
  2. faryngoplastyka zwieraczowa.

Faryngofiksacja jest to technika operacyjna wykonywana w celu ułatwienia zbliżenia poszczególnych elementów zwieracza przy fonacji, w trakcie której wytworzone zostaje sztuczne połączenie pomiędzy tylną ścianką gardła a podniebieniem miękkim.

Faryngloplastyka zwieraczowa polega na operacyjnym ścieśnieniu gardła górnego. Wykonuje się ją przy użyciu istniejących tkanek (mięśnie trąbkowo-gardłowe, podniebienno-gardłowe lub górne zwieracze gardła) na poziomie zwarcia podniebienno-gardłowego.

Operacje faryngoplastyki wykonywane są w celu usunięcia lub zmniejszenia nosowania otwartego przy leczeniu niewydolności podniebienno-gardłowej spowodowanej niedoborem tkanek.

O wyborze techniki operacyjnej faryngoplastyk decyduje lekarz po ocenie typu zwarcia podniebienno-gardłowego. Zabiegi zarówno faryngofiksacji jak i faryngoplastyki zwieraczowej wykonywane są w znieczuleniu ogólnym, a dziecko opuszcza szpital następnego dnia po przeprowadzeniu zabiegu.

 

LEKARZE KONSULTUJĄCY

dr n. med. Piwowar Włodzimierz
specjalista chirurgii dziecięcej