Syndaktylia

Formmed_operacyjny-SyndaktyliaSyndaktylia – inaczej palcozrost, jest to zaburzenie rozwojowe polegające na zrośnięciu dwóch (syndaktylia pojedyncza) lub więcej palców (syndaktylia mnoga) u stóp lub rąk. Ze względu na wielkość zrostu wyróżniamy syndaktylię całkowitą gdy palce połączone są na całej długości oraz syndaktylię częściową gdy połączone są tylko części palców. Ze względu na rodzaj tkanki łączącej spotyka się syndaktylię prostą zwaną też typu I (kości połączone są fałdem skórnym) oraz syndaktylię złożoną – typu II (palce połączone są również częścią kostną).

 
Syndaktylia – przyczyny powstania

Większość rodzajów syndaktylii powstaje podczas rozwoju ręki i ramienia. Całe ramię dziecka w życiu płodowym powstaje między 4 a 8 tygodniem ciąży – oznacza to, że około 56 dnia ciąży,  dłoń dziecka ma ostateczny kształt i formę (choć jest ona o wiele mniejsza). Podczas faz rozwojowych (40 dzień ciąży i później), wszystkie palce są połączone błoną. Zwykle połączenia skórne znikają przed upływem 56 dnia, ale jeśli ten proces  nie nastąpi tak jak powinien, połączenie pozostaje i to nazywamy  właśnie „syndaktylią”. W ogromnej większości przypadków  nie jest to wada dziedziczna.  Najczęściej powstaje jednorazowo bez wyraźnej przyczyny – ani matka ani ojciec nie są powodem tej wady i nie można zrobić nic, aby temu zapobiec.

Palcozrost występuje raz na 2500 urodzeń i najczęściej spotyka się ją u chłopców. Często zdarza się, że wada ta jest obustronna i symetryczna. Nie jest na ogół połączona z innymi wadami rozwojowymi. 

Syndaktylia – leczenie

Najczęściej zabieg rozdzielenia palcozrostu przeprowadzany jest po ukończeniu przez dziecko 4 roku życia, gdy można bardzo dokładnie określić położenie każdego elementu kostnego dłoni lub stopy. W przypadku syndaktylii pojedynczej niezbędny jest jeden zabieg chirurgiczny. W przypadku syndaktylii mnogiej, aby uniknąć powikłań związanych z pokryciem przeszczepianą skórą i dopływem krwi do palca oddziela się tylko jedną stronę palca w trakcie jednego zabiegu. Dlatego też przeprowadzana jest w tym przypadku seria zabiegów, a o kolejności rozdzielania zrośniętych palców decyduje chirurg.

 

LEKARZE WYKONUJĄCY ZABIEG – SYNDAKTYLIA

 

Poradnie

PORADNIA CHIRURGICZNA

 

<< POWRÓT DO CHIRURGII DZIECIĘCEJ