Chrapanie leczenie operacyjne

Chrapanie – leczenie operacyjne. Leczenie chrapania wykonujemy nowoczesną, precyzyjną metodą radio-chirurgiczną (RF). W metodzie tej dzięki energii o wysokiej częstotliwości i niskiej temperaturze, lekarz wykonujący zabieg odpowiednio modeluje, w zależności od charakteru zmian, języczek, języczek i podniebienie lub języczek, podniebienie i redukuje migdałki. Metoda radio-chirurgiczna leczenia chrapania zwiększa bezpieczeństwo Pacjenta, umożliwia szybsze gojenie ran oraz znacząco obniża ryzyko powikłań w stosunku do wcześniej stosowanych metod.

chrapanie operacja

 

Zabiegi chirurgiczne z zastosowaniem radiochirurgii wiążą się ze stosowaniem o wiele niższych temperatur i są bardziej delikatne w porównaniu z zabiegami laserowymi.

Przed zabiegiem niezbędna jest konsultacja z lekarzem laryngologiem przeprowadzającym zabieg, w trakcie której zostanie określony zakres zabiegu oraz wskazane badania do wykonania przed zabiegiem.

Chrapanie leczenie operacyjne – przebieg zabiegu

Stosujemy różne zakresy operacyjnego leczenia chrapania:

UP – plastyka języczka

UPP – plastyka języczka i plastyka podniebienia

UPPP – plastyka języczka i podniebienia wraz z tonsillektomią

Czasami, gdy zachodzi taka konieczność aby zlikwidować chrapanie, z zabiegami wymienionymi w w UPP (plastyka języczka i podniebienia) czy UPPP (plastyka języczka i podniebienia wraz z tonsillektomią) wykonywana jest również plastyka małżowin nosowych (konchoplastyka).

Większość zabiegów, w zależności od ustaleń pomiędzy pacjentem a lekarzem, może być wykonywanych zarówno w znieczuleniu miejscowym jak i ogólnym.

Operacja polega na wprowadzeniu w trakcie zabiegu w miejsca odpowiedzialne za występowanie chrapania, elektrod generujących fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości. W wyniku tego w podniebieniu miękkim wytwarzane są blizny dzięki którym się ono usztywnia. W trakcie zabiegu powiększana jest również cieśń gardła poprzez skrócenie języczka i przycięcie łuków podniebiennych jak również ewentualnego przycięcia migdałków podniebiennych.

Chrapanie leczenie operacyjne – efekty

Obkurczenie tkanek poprawiające jakość snu, można zauważyć już bezpośrednio po zabiegu. Pełen efekt osiąga się po zakończeniu procesu włóknienia i gojenia uszkodzonych tkanek tj. po około 2 miesiącach.

 

LEKARZE wykonujący zabieg –operacyjne leczenie chrapania Warszawa

dr n. med. Paulina Zielińska
specjalista otorynolaryngolog, chirurg głowy i szyi