Koncepcja Castillo Moralesa

Terapia Castillo Moralesa została opracowana i rozwinięta w latach 70′ w Argentynie przez Castillo Moralesa – lekarza rehabilitacji, badacza i naukowca.

Na jej całość składają się trzy części:

neuromotoryczna terapia rozwojowa, mająca zastosowanie w leczeniu dzieci
z opóźnieniem statomotorycznym, przepukliną oponowo-rdzeniową oraz niedowładem obwodowym.
ustno-twarzowa terapia regulacyjna zalecana osobom z dysfunkcjami senso-motorocznymi w obszarze twarzy, jamy ustnej i gardła, szczególnie do leczenia zaburzeń ssania, żucia, połykania oraz mowy.
leczenie ortodontyczne, np. płytkami podniebiennymi, które jest uzupełnieniem ustno-twarzowej terapii regulacyjnej.

Metoda – terapia Castillo Moralesa ma zastosowanie w terapii:

  • dzieci z hipotonią mięśniową
  • dzieci z zaburzeniami genetycznymi, m.in. Trisomią 21., Sekwencją Pierre Robin, Zespołem Goldenhara i wiele innych
  • wcześniaków
  • pacjentów z zaburzeniami funkcji ssania, gryzienia, połykania
  • nadmiernego ślinienia
  • porażenia nerwu twarzowego
  • asymetrii twarzy

 

LOGOPEDA – terapeuta koncepcji Castillo Moralesa®

dr n. społ. Gabriela Lorens
neurologopeda, pedagog specjalny,
Międzynarodowy terapeuta koncepcji Castillo Moralesa® oraz Certyfikowany terapeuta masażu Shantala