Program Profilaktyczny Przewodu Pokarmowego

Program Profilaktyczny Przewodu Pokarmowego

Program Profilaktyczny przewodu pokarmowego zawiera wykonanie w znieczuleniu ogólnym zabiegów kolonoskopii (ocena stanu jelita grubego) i gastroskopii (ocena przełyku, żołądka i dwunastnicy) z testem na Helicobacter pylori. Program ten zawiera również:

– dla osób po 50 roku życia laboratoryjne badania krwi z oznaczeniem markerów nowotworowych,      

–  natomiast dla osób młodszych badanie histopatologiczne wycinków z dwunastnicy w kierunku wykrycia celiakii.

Program ten dedykowany jest osobom w każdym wieku, szczególnie z dolegliwościami  bólowymi brzucha o niejasnym charakterze.

 

Program obejmuje badania:

  • Morfologia z rozmazem
  • Żelazo
  • Kolonoskopia
  • Gastroskopia z testem urazowym na Helicobacter pylori
  • Znieczulenie do zabiegów kolonoskopii i gastroskopii
  • Konsultacja gastrologiczna

oraz

a/ dla osób powyżej 50 roku życia :

  • CEA (antygen karcynoembrionalny – marker nowotworu raka jelita grubego i odbytnicy)
  • CA 19-9 (marker nowotworu dróg żółciowych, trzustki)

lub

b/ dla osób do 50 roku życia:

  • badanie histopatologiczne wycinków z dwunastnicy w kierunku wykrycia celiakii

 

Wyniki badań endoskopowych umożliwiają na ocenę stanu dolnego i górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz wykrycie ewentualnych schorzeń (np. wrzody żołądka czy rak jelita grubego). Wyniki badań laboratoryjnych dają możliwość wykrycia raka jelita grubego, odbytnicy, dróg żółciowych, trzustki czy wątroby, a także na wykrycie nieprawidłowych krwinek białych czy niedokrwistości.

Po wykonaniu badań, w trakcie konsultacji z Pacjentem omówione zostaną wyniki badań, a w przypadku stanów chorobowych przekazane zalecenia co do dalszego postępowania.

 

Wykonując badania w ramach programu płacisz 1490 złotych, tj. o ponad 10 % mniej niż płacąc za pojedyncze badania.