Projekty unijne

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 
Oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19
działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

Formmed Spółka z o.o. sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: pt. „Innowacyjne procesy obsługi pacjentów przychodni i szpitala Formmed sposobem na wzmocnienie odporności na zagrożenia wynikające z chorób zakaźnych”.

Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowych dotyczących zarządzania grafikami lekarskimi, rejestracji pacjenta na wizyty lekarskie, procesu digitalizacji dokumentacji papierowej oraz procesu potwierdzania przez pacjenta przybycia na wizytę lekarską.

Dofinansowanie projektu z UE: 191 590,00 PLN

Projekt jest realizowany w ramach REACT-EU: Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.