Projekty unijne

znaki-unijne3dla rozwoju Mazowsza

Tytuł projektu: „Rozszerzenie i dywersyfikacja medycznej oferty usługowej Spółki FORMMED
                         poprzez inwestycje w innowacyjne środki trwałe oraz oprogramowanie”

Nazwa beneficjenta: Formmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Całkowita wartość projektu: 1 270 240,50 PLN
Kwota dofinansowania: 608 445,19 PLN

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

 

Tytuł projektu: „Powstanie nowoczesnej Kliniki Chirurgii Wad i Zaburzeń Rozwojowych
                          w Babicach Nowych szansą rozwoju usług medycznych w regionie”
Nazwa beneficjenta: Formmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Całkowita wartość projektu: 2 171 800,50 PLN
Kwota dofinansowania: 743 089,96 PLN

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.