PRZEPUKLINA PACHWINOWA

Przepuklina pachwinowa jest najczęstszą chorobą chirurgiczną wieku dziecięcego i dotyczy około 4% niemowląt, z tym że kilkukrotnie częściej dotyczy chłopców niż dziewcząt. Jej przyczyną jest przemieszczanie się zawartości jamy brzusznej w wyniku osłabienia lub zaniku mięśni w okolicy kanału pachwinowego. Przepuklina pachwinowa ujawnia się w postaci miękkiego guzka w okolicy pachwinowej. Powiększa się on przy płaczu czy krzyku dziecka lub gdy wykonuje czynności wymagające wysiłku fizycznego. W przypadku przepukliny pachwinowej niezbędny jest zabieg chirurgiczny. Jest ona konieczna, gdyż dziecku może grozić uwięźnięcie przepukliny we wrotach przepukliny co w konsekwencji może prowadzić do zagrażającej życiu niedrożności jelit i ich martwicy. Dlatego też w przypadku jej zauważenia należy pilnie zgłosić się do lekarza.