Rehabilitacja głosu

Rehabilitacja głosu przy zawodowym zaburzeniu emisji głosu.

Rehabilitacja głosu jest często podstawową metodą leczenia zaburzeń emisji głosu.

REHABILITACJA GŁOSU Warszawa

 

Schorzenia narządu głosu zajmują od kilku lat pierwsze miejsce wśród chorób zawodowych. Główną grupą zawodowa narażoną na zawodowe problemy z głosem są nauczyciele. Obok nich problem ten dotyczy również aktorów, telefonistki, spikerów, wokalistów, rzadziej lekarzy, sprzedawców, pracowników zatrudnionych w miejscach hałaśliwych.

 

 

Najczęściej spotykane objawy zaburzeń głosu o podłożu zawodowym to:

 • Częste, nawykowe chrząkanie
 • Matowy głos
 • Odczuwanie przeszkody w gardle
 • Stała chrypka
 • Dyskomfort w okolicach gardła i krtani
 • Ból uniemożliwiający wydobycie głosu
 • Zawężenie skali głosu
 • Krótki czas fonacji

Później pojawiają się okresowe zaniki głosu  i bezgłos.

W Formmed prowadzimy opiekę medyczną dla nauczycieli i wykładowców, śpiewaków, aktorów, mówców, spikerów i dla wszystkich osób dla których głos stanowi narzędzie pracy. W jej ramach przeprowadzamy diagnostykę narządu głosu,  prowadzimy leczenie chorób aparatu głosowego oraz  rehabilitację głosu wspomaganą zabiegami leczniczymi.

Rehabilitacja głosu ma za zadanie przywrócenie prawidłowej funkcji głosowej krtani.

Prowadzona jest ona przez lekarza specjalistę foniatrę. Aby uzyskać prawidłową emisję głosu stosuje się ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, fonacyjne i relaksujące narządy artykulacyjne.  W trakcie ćwiczeń usprawniany jest narząd głosu i prowadzona korekta emisji głosu co umożliwia jego powrót do optymalnego działania. Rehabilitacja głosu dostosowywana jest indywidualnie do Pacjenta, uwzględniając jego zawód, ogólny stan zdrowia, wiek i płeć.

Rehabilitacja głosu wspomagana jest inhalacjami nawilżającymi. Wykonywana jest ona w profesjonalnym inhalatorze AMSA przy użyciu witaminy A+E lub ACC.

Przyczyny zaburzeń głosu w dysfonii zawodowej dzielimy na zewnętrzne i wewnętrzne.

Wśród przyczyn zewnętrznych wyróżniamy:

 • Długi czas pracy głosem
 • Nieodpowiednia edukacja w zakresie używania głosu oraz brak odpowiedniego treningu operowania głosem
 • Nieodpowiednie warunki akustyczne miejsca pracy
 • Praca w hałasie
 • Brak wyposażenie w aparaturę nagłaśniającą
 • Nieodpowiednie warunki klimatyczne stanowisk pracy (suche powietrze, zapylenie)
 • Nieprawidłowe stosunki międzyludzkie w miejscu pracy
 • Częste infekcje dróg oddechowych w środowisku

Przyczyny wewnętrzne to:

 • Nieprawidłowa technika emisji głosu
 • Wadliwa postawa w trakcie emisji głosu
 • Stan wrodzony traktu głosowego
 • Stan słuchu
 • Skłonności alergiczne
 • Podatność na infekcje
 • Schorzenia ogólne (refluks)
 • Przewlekłe choroby laryngologiczne
 • Stan endokrynologiczny
 • Nieprzestrzeganie higieny dotyczącej głosu – palenie papierosów, picie alkoholu
 • Wiek

Należ zwrócić uwagę, że przy początkowych zaburzeniach głosu o podłożu zawodowym nie dochodzi do zmian morfologicznych w narządach głosu a ich charakter jest odwracalny. W przypadku rozwoju zaburzeń dochodzi do zmian organicznych na fałdach głosowych. W wyniku nadmiernego wysiłku głosowego mogą również powstać guzki głosowe. Ustępują one gdy ograniczymy wysiłek głosu i poddajemy się rehabilitacji głosu. W innym przypadku mogą przybrać postać twardą, wymagająca interwencji chirurgicznej.

Często zawodowe zaburzenia emisji głosu są rozpoznawane niewłaściwie jako ostre zapalenie krtani  i jako takie poddane jest nieprawidłowemu leczeniu.

LEKARZE – Rehabilitacja głosu

lek. med. Sylwia Baczyńska-Świerczyńska
specjalista audiolog i foniatra