Opieka wielospecjalistyczna – co to znaczy?

 

Za każdym razem podkreślamy, że aby proces leczenia oraz rehabilitacja zakończyły się sukcesem, potrzebna jest wiedza, doświadczenie i współpraca wielu specjalistów.

Teraz taką fachową pomoc znajdziecie Państwo w jednym miejscu – w Centrum Formmed.

Oto specjaliści stanowiący w naszej placówce zespół zaangażowany przy leczeniu rozszczepów wargi i/lub podniebienia:

CHIRURG/ CHIRURG SZCZĘKOWO-TWARZOWY

Ze względu na otwarte połączenie jamy ustnej z jamą nosową, leczenie dziecka z wadą rozszczepową zaczyna się od chirurgicznego zespolenia ciągłości tkanek miękkich jamy ustnej i nosa.

Operacja jest więc niezbędna dla dalszego, prawidłowego rozwoju Waszego dziecka!

Podczas pierwszej wizyty, zwykle ok. 4-6 tygodnia życia, chirurg udziela wszelkich informacji na temat przygotowania dziecka do zabiegu operacyjnego. Ustala termin pierwszej operacji, jak również omawia dalszy przebieg leczenia chirurgicznego. Patrz: Kalendarz zabiegów operacyjnych

Każdy z zabiegów chirurgicznych jest zarówno dla rodziców, jak i dla dziecka ogromnym przeżyciem. Dorośli muszą jednak panować nad swoimi emocjami, ponieważ dziecko wyczuwa ich niepokój, traci poczucie bezpieczeństwa, a tym samym odczuwa dodatkowy stres niewątpliwie mający wpływ na proces gojenia.

Ingerencja chirurgiczna zawsze stanowi obciążenie dla organizmu. Należy jednak pamiętać, że dziecko ma tylko ranę pooperacyjną w buzi, a poza tym ma zdrowe ciałko oraz wszystkie układy, z których powinno w pełni korzystać, żeby rana szybciej się zagoiła.

Aktualnie nasz zespół stosuje metody pozwalające skrócić u dzieci z całkowitym rozszczepem wargi i podniebienia proces leczenia chirurgicznego do 2 – 3 operacji wykonywanych w wieku przedszkolnym.

Następne wizyty u chirurga mają charakter kontrolny i łączą się z konsultacjami u innych specjalistów, zgodnie z harmonogramem kontrolnych badań bilansowych. Zazwyczaj ma to miejsce w wieku 3 lat, 5-6 lat, 10 lat, 15 i 18 lat. Wizyty te obejmują konsultacje specjalistyczne, fotografie oraz nagranie mowy i mimiki za pomocą kamery video. Tak tworzona dokumentacja pacjenta obrazuje przebieg i końcowy efekt leczenia. Jest to dowód skuteczności podejmowanych przez nasz zespół działań terapeutycznych. Jednocześnie pozwala na szybkie reagowanie w razie jakichkolwiek nieprawidłowości, bo trzeba pamiętać, że na zaistniałe zaburzenia rozwojowe zawsze mogą nałożyć się pewne uwarunkowania genetyczne.

LOGOPEDA

Niemowlę z rozszczepem powinno jak najszybciej znaleźć się pod opieką logopedy. W Centrum Formmed rodzice wraz z dzieckiem kierowani są do tego specjalisty jeszcze przed pierwszym zabiegiem chirurgicznym. Pierwsze spotkanie to przede wszystkim szczegółowy wywiad z rodzicami. Ważne są tu między innymi informacje dotyczące porodu, sposobu karmienia, układania w łóżeczku. Dają one wstępny obraz umiejętności małego pacjenta. W badaniu bezpośrednim logopeda ocenia wrażliwość twarzy na dotyk. U dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie może utrzymywać się nadwrażliwość twarzy na bodźce. Ważne jest wtedy włączenie masaży połączonych z zabawą i ciepłą atmosferą, by później stosowane zabiegi terapeutyczne były jak najmniej obciążające dla malucha. Podczas pierwszej wizyty konieczna jest również ocena budowy narządów artykulacyjnych. Tutaj – poza oczywistą nieprawidłowością, jaką jest rozszczep – ważna jest ocena sprawności warg, długość wędzidełka wargi oraz wędzidełka podjęzykowego. O ile wędzidełko wargi górnej nie budzi większego niepokoju, nawet gdy jest skrócone (często jego podcięcie zalecają ortodonci), o tyle wędzidełko podjęzykowe wymaga dokładnej oceny, gdyż warunkuje ono prawidłową pracę języka podczas artykulacji. W przypadku stwierdzenia odstępstw od stanu prawidłowego logopeda udziela rodzicom wskazówek dotyczących stosowania zabiegów stymulujących oraz prowadzenia systematycznych ćwiczeń rehabilitacyjnych w zależności od potrzeb dziecka.

Od czasu zabiegu operacyjnego do kolejnej wizyty u logopedy powinno upłynąć przynajmniej sześć tygodni. Jest to czas, kiedy rana pooperacyjna się goi a dziecko przyzwyczaja się do nowych warunków anatomicznych w jamie ustnej.

Systematyczność przynosi efekty!

W początkowym okresie po operacji konsultacje logopedyczne powinny odbywać się przynajmniej raz w miesiącu. Jest to najbardziej intensywny okres rozwoju i jednocześnie najlepszy czas, aby przygotować dziecko do podjęcia trudnej umiejętności, jaką jest mowa.

ORTODONTA

Za pomocą różnorodnych aparatów ortodontycznych koryguje nieprawidłowości pojawiające się w trakcie kształtowania się zgryzu dzieci rozszczepowych. Przygotowuje pacjentów do kolejnych operacji (wczesny i późny przeszczep kości do wyrostka zębodołowego oraz ewentualnych innych operacji w układzie kostnym szczęki).

W naszej placówce pomoc znajdą także osoby dorosłe dotknięte tą wadą.