Przykłady rozszczepów – zdjęcia przed i po operacji

 

Jednostronny, całkowity rozszczep wargi i podniebienia po stronie prawej

234

 

Jednostronny, całkowity rozszczep wargi i podniebienia po stronie lewej

 1_1

2_1

 

Jednostronny, całkowity rozszczep wargi po stronie prawej z pasmem Simonarta

1_2

2_2

 

Jednostronny, częściowy rozszczep wargi po stronie lewej

1_3

 

Obustronny, całkowity rozszczep wargi po stronie lewej i częściowy po stronie prawej

1_4

2_4

 

Obustronny, całkowity rozszczep wargi po stronie lewej i prawej

1_5

 

Obustronny, całkowity rozszczep wargi po stronie prawej i częściowy po stronie lewej

1_6