Przykłady rozszczepów – zdjęcia przed i po operacji

Rozszczep podniebienia zdjęcia, rozszczep wargi i podniebienia zdjęcia

Przedstawiamy poniżej zdjęcia Pacjentów przed i po operacji rozszczepu wargi i podniebienia. Zdjęcia po operacjach wykonane zostały na różnych etapach rekonwalescencji.

Zdjęcia jednostronny, całkowity rozszczep wargi i podniebienia po stronie prawej

rozszczep wargi i podniebienia zdjęcia34

 

Zdjęcia jednostronny, całkowity rozszczep wargi i podniebienia po stronie lewej

 rozszczep podniebienia zdjęcia

2_1

 

Zdjęcia jednostronny, całkowity rozszczep wargi po stronie prawej z pasmem Simonarta

1_2

2_2

 

Zdjęcia jednostronny, częściowy rozszczep wargi po stronie lewej

1_3

 

Zdjęcia obustronny, całkowity rozszczep wargi po stronie lewej i częściowy po stronie prawej

1_4

2_4

 

Zdjęcia obustronny, całkowity rozszczep wargi po stronie lewej i prawej

zdjęcia rozszczep wargi

 

Zdjęcia obustronny, całkowity rozszczep wargi po stronie prawej i częściowy po stronie lewej

rozszczep wargi zdjęcia