Czy u dziecka z podśluzówkowym rozszczepem podniebienia, które bardzo często choruje i ma niedosłuch można usunąć trzeci migdał?

W przypadku rozszczepu podniebienia i przerośniętego trzeciego migdałka nie wolno zaczynać od usunięcia migdałka. W tym wypadku należy w pierwszej kolejności przywrócić normalność w obrębie podniebienia. Trzeci migdałek może być pomocny przy rehabilitacji mowy.

Częste zapalenia uszu mają większy związek z defektem czynnościowym podniebienia, bo te same mięśnie, co zwierają podniebienie, otwierają trąbkę słuchową. Dlatego dochodzi do zastoju w uchu środkowym. Potem, to już jest błędne koło, bo przy tym zaburzeniu rozwojowym musi przerastać migdałek, który też może być źródłem powtarzających się infekcji. Zasada jest prosta, w pierwszej kolejności usuwamy przyczynę a potem skutki choroby.

powrot-lista-pytan