SIGMOIDOSKOPIA

 

Sigmoidoskopia WarszawaSigmoidoskopia jest to badanie endoskopowe końcowego odcinka jelita grubego (około 60 cm), które pozwala obejrzeć powierzchnię błony śluzowej wyścielającej końcówkę jelita grubego – odbytu, odbytnicy, esicy i części zstępnicy. Dzięki temu badaniu można stwierdzić występowanie owrzodzeń, polipów, guzów, deformacji czy zmian naczyniowych w badanej części jelita.

 

 

Sigmoidoskopia – wskazania do wykonania badania:

 • przedłużająca się biegunka o niejasnej przyczynie (dłużej niż 3 tygodnie);
 • krew w stolcu;
 • krew utajona w kale;
 • niewyjaśniona niedokrwistość; 
 • zmiana rytmu wypróżnień; 
 • uczucie niepełnego wypróżnienia;
 • mimowolne oddawanie stolca;
 • nieprawidłowości stwierdzone w badaniu radiologicznym jelita grubego;
 • utrata masy ciała; 
 • ból brzucha o nieustalonej przyczynie;
 • przewlekłe zaparcie;
 • zmiana wyglądu stolca;
 • podejrzenie polipów;
 • kontrola po polipektomii;
 • podejrzenie raka jelita grubego; 
 • podejrzenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego;
 • kontrola po leczeniu operacyjnym raka jelita grubego;
 • kontrola u chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego;
 • kontrola u osób z chorobą Leśniowskiego – Crohna;
 • diagnostyka chorób jamy brzusznej, w tym zespołu jelita nadwrażliwego;
 • badanie przesiewowe w kierunku raka jelita grubego występują:

Przebieg badania – sigmoidoskopia:

Przed rozpoczęciem badania sigmoidoskopii stosowany jest żel znieczulający odbytnicę.  Podczas badania pacjent kładzie się na boku, lekarz powoli wprowadza przez odbyt do jelita giętki aparat. Dociera do esicy i wycofując endoskop ocenia wygląd i odchylenia od stanu prawidłowego Obraz przesyłany jest do aparatu i widoczny jest na monitorze.

Przy użyciu dodatkowych instrumentów istnieje możliwość pobrania wycinków śluzówki do badania histopatologicznego i wykonania zabiegów endoskopowych (polipektomia). Czas badania sigmoidoskopii zależy od przygotowania jelit do badania, warunków anatomicznych pacjenta, jego reakcji oraz stwierdzanych zmian i trwa przeciętnie od 7 do 15 minut. Jeśli w trakcie badania są wykonywane jakieś zabiegi, np. usuwane polipy czas ten może być dłuższy.

Badanie można wykonać w znieczuleniu ogólnym (po podaniu dożylnie środka znieczulającego pacjent usypia na kilkanaście minut).

Sigmoidoskopia przeprowadzana jest sprzętem endoskopowym firmy Olympus zapewniającym najlepszą możliwą jakość obrazu dla endoskopów co osiągnięto dzięki obrazowi jakości HDTV oraz funkcji NBI.

W Formmed wykonujemy następujące badania:

 • sigmoidoskopia diagnostyczną,
 • sigmoidoskopia diagnostyczną z biopsją (badanie histopatologiczne),
 • sigmoidoskopia z zabiegiem polipektomii.

Sigmoidoskopia badanie w znieczuleniu ogólnym

Badanie może być  również wykonywane w znieczuleniu ogólnym.  W tym przypadku w badaniu bierze udział zespół anestezjologiczny z lekarzem anestezjologiem.  Podaje on dożylnie środek znieczulający, po którym Pacjent usypia na kilkanaście minut.  Poza tym sigmoidoskopia w znieczuleniu ogólnym nie różni się od sigmoidoskopii wykonywanej w znieczuleniu miejscowym.

W Formmed udzielane są również konsultacje gastrologiczne dla dzieci i dorosłych.

 

PRZYGOTOWANIE – BADANIE  SIGMOIDOSKOPIA

 1. Przed badaniem należy zastosować jeden z następujących preparatów: FORTRANS (zalecany), CITRA FLEET, EZICLEN, MOVI-PREP.
 2. Przygotowując się do zabiegu sigmoidoskopii, pacjent musi bezwzględnie stosować się do zaleceń wg załączonej do danego preparatu ulotki.
 3. W każdym przypadku należy przestrzegać konieczności wypicia w sumie odpowiedniej ilości ok. 3,5 do 4 litrów płynów.
 4. Dodatkowo pacjenci mogą spożywać ciepłą, słodką herbatę.
 5. W przypadku badań w godzinach popołudniowych należy przygotowanie rozbić: połowa wieczorem dnia poprzedniego, druga połowa w dniu badania rano, zachowując okres 6 godzin od wypicia ostatniej dawki płynu przygotowującego do godziny badania.

Pacjenci przyjmujący leki:

W przypadku przyjmowania leków należy je przyjąć na około 6 godziny przed badaniem, popijając niewielką ilością wody.

Nie należy brać tylko leków stosowanych w cukrzycy, zarówno insuliny jak i leków doustnych. W tym przypadku wskazane jest wykonanie poziomu cukru przed badaniem.

Leki przeciwkrzepliwe: do zabiegów nie jest wymagane odstawianie aspiryny przyjmowanej w prewencji schorzeń kardiologicznych

Inne leki : Acenokumarol, Warwaryna Sintrom – zamiana w/w leków na zastrzyki z Heparyny drobnocząsteczkowej (np. Clexan, Fraxiparin), na okres 3- 5 dni przed planowanym zabiegiem (zalecany INR poniżej 1, 5 ).

Clopidogrel i inne leki stosowane w chorobie wieńcowej, po założeniu stentów : jak wyżej, tylko okres odstawienia i przestawienia na heparynę powinien wynosić minimum 7 dni.

Leki przeciwpłytkowe : Aclotin, Ticlid – zamiana na około 10 dni przed zabiegiem.

Nowe leki typu : Xalerto – odstawienie leków na minimum 24 godz. (wskazane 48 godzin) przed zabiegiem.

LEKARZE – BADANIE SIGMOIDOSKOPIA WARSZAWA

lek. med. Pniewski Piotr
specjalista chorób wewnętrznych

lek. med. Piotr Szczeciński
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterologii

lek. med. Michał Kaczmarek
specjalista gastroenterolog, specjalista chirurgii ogólnej

lek. med. Adam Kasprzyński
– specjalista gastroenterologii i chorób wewnętrznych

Więcej o badaniach endoskopowych przewodu pokarmowego na stronie  Endoskopia.