PROF. DR HAB. N.MED.ZOFIA DUDKIEWICZ

Specjalista chirurgii dziecięcej
 i szczękowo-twarzowej.

Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych 
Poradnia chirurgiczna

Godziny przyjęć:
środa: 11.00

WYKSZTAŁCENIE

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie – Wydziału Stomatologii i Wydziału Lekarskiego.

DOŚWIADCZENIE

Praktykę lekarską rozpoczęła w Klinice Chirurgii Szczękowej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 1971 – 2012 r. pracuje w Instytucie Matki i Dziecka w Klinice Chirurgii Dzieci i Młodzieży. Od 1998 r. – kierownik Centrum Wad Twarzoczaszki i Chirurgii Endoskopowej, a od 1999 r. – Kliniki Chirurgii Dzieci i Młodzieży. Od 1973 r. – członek Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, (w latach 1992-2000 – Przewodnicząca Sekcji Chirurgii Plastycznej tegoż Towarzystwa). Od 1987 r. członek Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, a od 1988 r. europejskiej organizacji zajmującej się zespołowym leczeniem dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia – Eurocleft. Bierze udział w Komisji Wrodzonych Wad Rozwojowych Komitetu Rozwoju Człowieka PAN oraz komitecie redakcyjnym „Medycyna Wieku Rozwojowego”. Odbyła liczne staże i wizyty w klinikach dziecięcych, chirurgii szczękowej i plastycznej w Niemczech, USA, Szwajcarii i Meksyku u profesorów: Rhebaina, Kriensa, Scharliego i Monasterio. Twórca i propagatorka wczesnych i jednoetapowych operacji usuwania wad wrodzonych u dzieci skracających okres leczenia i liczbę operacji. Autorka ponad 250 prac publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych, krajowych i zagranicznych. Prace te koncentrowały się wokół następujących zagadnień: . chirurgia wad i zaburzeń rozwojowych twarzy i czaszki, . chirurgia noworodka, . niewydolność oddechowa i odpływu żołądkowo przełykowego . wady narządów moczowo-płciowych, . standaryzacja postępowania leczniczego w zagadnieniach obciążonych balastem  rozwojowym.