Klinika Formmed podtrzymała Certyfikat ISO PN-EN ISO 9001:2009

Klinika Formmed po raz kolejny pozytywnie przeszła audyt podtrzymujący Certyfikat ISO  PN-EN ISO 9001:2009.

Szczególną uwagę audytorów zwróciło:
– zaangażowanie Zarządu i Kierownictwa w doskonaleniu systemu jakościowego Kliniki,
– ciągła analiza potrzeb i wymagań Pacjentów, którzy stanowią podstawę działalności Kliniki,
– indywidualne podejście do każdego Pacjenta,
certyfikat-caly – ciągłe unowocześnianie wyposażenia usprawniającego proces diagnozy i leczenia w Klinice,
– dbałość o bezpieczeństwo i ochronę danych Pacjentów,
– staranność przy organizowaniu wszystkich etapów oferowanych usług.

Klinika FORMMED jest ukierunkowana na poprawę jakości obsługi Pacjenta, tym samym jest postrzegana jako organizacja przyjazna, ciepła i opiekuńcza dla pacjenta.

Zakres certyfikacji:
1. Ambulatoryjna opieka medyczna w leczeniu stomatologicznym (świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży, program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki, ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.,świadczenia ogólnostomatologiczne).

2. Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (w poradniach gastroenterologicznej, dermatologicznej, neurologicznej, pediatrycznej, zaburzeń i wad rozwojowych dzieci, chirurgii ogólnej dla dzieci i dorosłych, chirurgii plastycznej, neurochirurgicznej, otolaryngologicznej, foniatrycznej, logopedycznej, chirurgii szczękowo-twarzowej oraz w punkcie pobrań).

3. Leczenie szpitalne w zakresie chirurgii dziecięcej oraz chirurgii szczękowo-twarzowej dzieci i dorosłych.

Kompetencje akredytowanego podmiotu zostały uznane przez Polskie Centrum Akredytacji.

CERTYFIKAT_ISO_PCA CERTYFIKAT_ISO_IAF

 

 

 

 

Comments are closed.