SIGMOIDOSKOPIA

Sigmoidoskopia jest to badanie endoskopowe końcowego odcinka jelita grubego (około 60 cm), które pozwala obejrzeć powierzchnię błony śluzowej wyścielającej końcówkę jelita grubego – odbytu, odbytnicy, esicy i części zstępnicy. Dzięki temu badaniu można stwierdzić występowanie owrzodzeń, polipów, guzów, deformacji czy zmian naczyniowych w badanej części jelita.

Wskazaniem do wykonania sigmoidoskopii jest w szczególności:

 • przedłużająca się biegunka o niejasnej przyczynie (dłużej niż 3 tygodnie);
 • krew w stolcu;
 • krew utajona w kale;
 • niewyjaśniona niedokrwistość; 
 • zmiana rytmu wypróżnień; 
 • uczucie niepełnego wypróżnienia;
 • mimowolne oddawanie stolca;
 • nieprawidłowości stwierdzone w badaniu radiologicznym jelita grubego;
 • utrata masy ciała; 
 • ból brzucha o nieustalonej przyczynie;
 • przewlekłe zaparcie;
 • zmiana wyglądu stolca;
 • podejrzenie polipów;
 • kontrola po polipektomii;
 • podejrzenie raka jelita grubego; 
 • podejrzenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego;
 • kontrola po leczeniu operacyjnym raka jelita grubego;
 • kontrola u chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego;
 • kontrola u osób z chorobą Leśniowskiego – Crohna;
 • diagnostyka chorób jamy brzusznej, w tym zespołu jelita nadwrażliwego;
 • badanie przesiewowe w kierunku raka jelita grubego występują:

Przebieg badania:

Przed rozpoczęciem badania sigmoidoskopii stosowany jest żel znieczulający odbytnicę.  Podczas badania pacjent kładzie się na boku, lekarz powoli wprowadza przez odbyt do jelita giętki aparat. Dociera do esicy i wycofując endoskop ocenia wygląd i odchylenia od stanu prawidłowego Obraz przesyłany jest do aparatu i widoczny jest na monitorze.

Przy użyciu dodatkowych instrumentów istnieje możliwość pobrania wycinków śluzówki do badania histopatologicznego i wykonania zabiegów endoskopowych (polipektomia). Czas badania sigmoidoskopii zależy od przygotowania jelit do badania, warunków anatomicznych pacjenta, jego reakcji oraz stwierdzanych zmian i trwa przeciętnie od 7 do 15 minut. Jeśli w trakcie badania są wykonywane jakieś zabiegi, np. usuwane polipy czas ten może być dłuższy.

Badanie można wykonać w znieczuleniu ogólnym (po podaniu dożylnie środka znieczulającego pacjent usypia na kilkanaście minut).

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA – SIGMOIDOSKOPIA

 1. Przed badaniem należy zastosować jeden z następujących preparatów: FORTRANS (zalecany), CITRA FLEET, EZICLEN, MOVI-PREP.
 2. Przygotowując się do zabiegu sigmoidoskopii, pacjent musi bezwzględnie stosować się do zaleceń wg załączonej do danego preparatu ulotki.
 3. W każdym przypadku należy przestrzegać konieczności wypicia w sumie odpowiedniej ilości ok. 3,5 do 4 litrów płynów.
 4. Dodatkowo pacjenci mogą spożywać ciepłą, słodką herbatę.
 5. W przypadku badań w godzinach popołudniowych należy przygotowanie rozbić: połowa wieczorem dnia poprzedniego, druga połowa w dniu badania rano, zachowując okres 6 godzin od wypicia ostatniej dawki płynu przygotowującego do godziny badania.

Pacjenci przyjmujący leki:

W przypadku przyjmowania leków należy je przyjąć na około 6 godziny przed badaniem, popijając niewielką ilością wody.

Nie należy brać tylko leków stosowanych w cukrzycy, zarówno insuliny jak i leków doustnych. W tym przypadku wskazane jest wykonanie poziomu cukru przed badaniem.

Leki przeciwkrzepliwe: do zabiegów nie jest wymagane odstawianie aspiryny przyjmowanej w prewencji schorzeń kardiologicznych

Inne leki : Acenokumarol, Warwaryna Sintrom – zamiana w/w leków na zastrzyki z Heparyny drobnocząsteczkowej (np. Clexan, Fraxiparin), na okres 3- 5 dni przed planowanym zabiegiem (zalecany INR poniżej 1, 5 ).

Clopidogrel i inne leki stosowane w chorobie wieńcowej, po założeniu stentów : jak wyżej, tylko okres odstawienia i przestawienia na heparynę powinien wynosić minimum 7 dni.

Leki przeciwpłytkowe : Aclotin, Ticlid – zamiana na około 10 dni przed zabiegiem.

Nowe leki typu : Xalerto – odstawienie leków na minimum 24 godz. (wskazane 48 godzin) przed zabiegiem.