Zaburzenia przetwarzania słuchowego

badanie przetwarzania słuchowego Warszawa - neuroflowZaburzenia przetwarzania słuchowego (Auditory Processing Disorder – APD) znane również jako Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (Central Auditory Processing Disorder – CAPD) to zespół objawów wynikających z zaburzeń zmysłu słuchu. Objawy pojawiają się w efekcie występowania nieprawidłowości na poziomie centralnego układu nerwowego. Taka sytuacja ma miejsce kiedy pacjent słyszy  – podstawowe badania słuchu nie wykazują występowania problemów, ale nie słucha  – zachowuje się i funkcjonuje podobnie do człowieka z niedosłuchem.  

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego najczęściej ujawniają się u dzieci w okresie przedszkolnym lub w pierwszych klasach szkoły podstawowej, ponieważ wówczas gwałtownie rosną wymagania stawiane zmysłowi słuchu.

METODY LECZENIA

LOGOPEDA

mgr Ewa Rycombel
logopeda, terapeuta zaburzeń słuchowych metodą Neuroflow® ATS, terapia SSP

 

<< Powrót do poradni logopedycznej