POBYT W SZPITALU

AKTUALNE WYMAGANIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ COVID-19

Szanowni Państwo, w związku z obowiązującym stanem epidemii i narzuconymi z tego powodu wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi, staramy się minimalizować ruch pacjentów w placówce i możliwość zakażenia. Prosimy zatem dostosować się do poniższych zaleceń – kliknij po więcej informacji…

Przed przyjęciem do szpitala

Pacjent, zdecydowany na leczenie chirurgiczne w Formmed, powinien odbyć wizytę konsultacyjną u wybranego lekarza. Podczas wizyty konsultacyjnej lekarz omawia stan zdrowia Pacjenta, przedstawia planowany sposób leczenia chirurgicznego oraz informuje o możliwych zagrożeniach i powikłaniach, które mogą wystąpić w przebiegu lub w wyniku operacji.

Następnie lekarz zaleca niezbędne do wykonania badania diagnostyczne i przekazuje informację dotyczącą ceny zabiegu operacyjnego, która uzależniona jest od stopnia skomplikowania i przewidywanego czasu wykonywania zabiegu.

Po wizycie konsultacyjnej Pacjent udaje się do stanowiska Rejestracji, gdzie fachowa obsługa umawia dogodny termin zabiegu operacyjnego.

Wymagane dokumenty:
 • karty informacyjne z dotychczasowych pobytów szpitalnych,
 • Książeczka zdrowia dziecka – w przypadku Pacjenta małoletniego,
 • fotografia (9x13cm) – jeśli zabieg dotyczy głowy – od przodu i z profilu,
 • zaświadczenie o przebytym szczepieniu przeciwko żółtaczce typu B,
 • wywiad przedoperacyjny anestezjologa z Pacjentem lub Opiekunem prawnym Pacjenta małoletniego (wzory do pobrania – do wypełnienia i podpisania w Formmed w dniu operacji,
 • świadoma zgoda na operację Pacjenta / Opiekuna prawnego Pacjenta małoletniego (wzory do pobrania) – do podpisania w Formmed w dniu operacji,
 • oświadczenie Pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych (wzór do pobrania),

Na tydzień przed planowanym terminem operacji, Pacjent zobowiązany jest dostarczyć wyniki badań do Formmed i następuje ostateczna kwalifikacja do przeprowadzenia zabiegu.

W przypadku operacji, która ma się odbyć w narkozie (znieczuleniu ogólnym lub dolędźwiowym), należy zgłosić się na czczo, tzn. powstrzymać się od jedzenia i picia przez 6 godzin! W tym okresie nie wolno również palić.
Dzieciom do 2 roku życia może być podana woda (do 50 ml), najpóźniej na 3 godziny przed zabiegiem. Pacjenci nie będący na czczo nie będą znieczuleni.

Ponadto do operacji w narkozie należy:

 • zgłosić się bez makijażu i bez lakieru na paznokciach,
 • Pacjentki, na 6 tygodni przed terminem zabiegu, powinny odstawić preparaty stosowane w antykoncepcji hormonalnej, jak i w hormonalnej terapii zastępczej,
Operacja nie może być przeprowadzona w przypadku:
 • wykrycia ognisk zakażenia w organizmie (zmiany zapalne okołozębowe, przeziębienie, opryszczka, itp.) oraz współistnienia chorób przewlekłych takich jak cukrzyca, niewyrównane ciśnienie tętnicze, poważne zaburzenia rytmu serca,
 • odchyleń od wartości prawidłowych w wynikach badań laboratoryjnych (w razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub sprawdzenie wyników u lekarza rejonowego),
 • pobierania leków zaburzających krzepliwość krwi (np. aspiryna i jej pochodne, tabletki od bólu głowy, niektóre leki kardiologiczne ) przez okres 10 dni przed operacją,
 • picia alkoholu i kawy w dniu operacji,
 • u kobiet – w czasie miesiączki i w ciąży,
 • w okresie krótszym niż 2 tygodnie po przebytym szczepieniu (w przypadku Pacjentów małoletnich – 6 tygodni).
Przyjęcie do szpitala

W umówionym dniu zapraszamy Pacjenta do stanowiska Rejestracji w Formmed.

Po dokonaniu formalności, pielęgniarka odprowadza Pacjenta na oddział szpitalny.

Pokoje Pacjentów wyposażone są w szafy ubraniowe oraz szafki na rzeczy osobiste, jednak prosimy o zabranie ze sobą tylko niezbędnych rzeczy.

Pobyt w szpitalu

Nasza placówka jest nowo wybudowanym obiektem o wysokim standardzie wykończenia, spełniającym wszelkie wymogi, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Oddział szpitalny posiada nowoczesny Blok Operacyjny z Salą Wybudzeń wyposażoną, jak Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, w najwyższej klasy sprzęt (respirator, defibrylator, kardiomonitor, bezpośredni dostęp do instalacji gazów medycznych).

Pokoje Pacjentów zapewniają komfortowy pobyt – wyposażone w umywalkę oraz stanowisko pielęgnacji niemowląt, nowoczesne łóżka szpitalne, szafy i szafki osobiste, telewizory.

Łazienka z natryskiem przystosowana także dla osób niepełnosprawnych.

Pobyt w Szpitalu Formmed planowany jest jako 24 godzinny.

Po odbytym zabiegu operacyjnym i wybudzeniu Pacjenta, osoba upoważniona jest informowana o jego stanie zdrowia przez lekarza prowadzącego.

Wykwalifikowany personel pielęgniarski zapewnia fachową całodobową opiekę.

Następnego dnia po zabiegu lekarz prowadzący kwalifikuje Pacjenta do wypisu i informuje o przewidywanym przebiegu rekonwalescencji oraz podstawowych terminach (wizyty kontrolnej, zdjęcia szwów).

W przypadku Pacjentów, u których operacja odbyła się w obrębie jamy ustnej, Pacjent, rodzice lub opiekunowie prawni odbywają naukę karmienia.

Wypis ze szpitala

W dniu wypisu Pacjent otrzymuje Kartę informacyjną, która zawiera: rozpoznanie choroby, opisy wyników badań diagnostycznych lub konsultacji, opis zastosowanego leczenia z wyszczególnieniem daty wykonania zabiegu operacyjnego, zalecenia pooperacyjne dotyczące dalszego sposobu leczenia, żywienia, pielęgnowania lub trybu życia, terminy planowanych konsultacji, w tym wizyt kontrolnych, zmian opatrunków, zdjęcia szwów.

Przed wyjściem ze szpitala prosimy o sprawdzenie, czy w pokoju nie zostały rzeczy osobiste.

Centrum Formmed zapewnia Pacjentom kompleksową opiekę medyczną z udziałem wielu specjalistów. Po odbytej hospitalizacji nasi Pacjenci mogą kontynuować leczenie przy udziale ortodonty, logopedy, pediatry, laryngologa, gastroenterologa, dermatologa (alergologa).