CENNIK

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

PORADNIA ALERGOLOGICZNA
Konsultacja alergologiczna – 250 zł
Konsultacja + testy skórne (panel wziewny lub pokarmowy – 20 alergenów) – 450 zł
Testy skórne: panel wziewny lub pokarmowy – 20 alergenów – 220 zł
Każdy następny alergen – 15 zł
Kwalifikacja do testu skórnego – jeżeli zlecenie testów jest od lekarza zewnętrznego – 50 zł

PORADNIA ALERGOLOGICZNA – BADANIA KRWI
Panele: wziewny / pokarmowy / pediatryczny / atopowy – cena za jeden panel – 220 zł
Pojedyncze alergeny: pokarmowe / inhalacyjne / mieszane – cena za jeden alergen – 55 zł

PORADNIE CHIRURGICZNE
Konsultacja chirurgiczna profesorska – 350 zł
Konsultacja chirurga plastyka – 300 zł
Konsultacja chirurgiczna – 300 zł
Konsultacja chirurga onkologa – 300 zł
Konsultacja anestezjologiczna – 250 zł
Konsultacja chirurgia naczyniowa – 200 zł
Konsultacja chirurgia naczyniowa przy badaniu USG dopłata – 120 zł

PORADNIA DERMATOLOGICZNA
Konsultacja dermatologiczna – 250 zł
Konsultacja dermatologiczna + dermatoskopia – 290 zł

PORADNIA DIETETYCZNA
Konsultacja dietetyczna – 180 zł
Wizyta kontrolna – 120 zł
Konsultacja lekarsko-dietetyczna – 200 zł
Jadłospis 7 dniowy – 180 zł
Jadłospis 14 dniowy – 250 zł

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA
Konsultacja endokrynologiczna – 220 zł
USG endokrynologiczne – 220 zł

PORADNIA FONIATRYCZNA
Konsultacja foniatryczna – 270 zł
Konsultacja foniatryczna wraz z diagnostyką endoskopową – 420 zł

PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
Konsultacja gastroenterologiczna – 270 zł

PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI (+ młodzi dorośli do 30 r. ż – prof. Oracz)
Konsultacja gastroenterologiczna profesorska – 500 zł
Konsultacja gastroenterologiczna dr n. med. Anna Liber – 290 zł
Konsultacja gastroenterologiczna dr n. med. Witold Klemarczyk – 290 zł

PORADNIA GINEKOLOGICZNA
Konsultacja ginekologiczna – 250 zł

PORADNIA LOGOPEDYCZNA
Konsultacja logopedyczna – 150 zł
Ćwiczenia logopedyczne (30 min) – 130 zł
Konsultacja neurologopedyczna (60 min) – 270 zł
Terapia neurologopedyczna (60 min) – 180 zł
Konsultacja logopedyczna dotycząca wędzidełka języka – 200 zł
Badanie i diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) – terapia SSP Porgesa – czas trwania do 90 min – 330 zł
Diagnoza i rediagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) metodą Neuroflow ATS (nie obejmuje badania słuchu) – czas trwania do 90 min – 350 zł
Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego APD – badanie dla rodzeństwa (nie obejmuje badania słuchu) – czas trwania do 180 min – 650 zł
Konsultacja dla rodzica – zaburzenia przetwarzania słuchowego u dziecka – czas trwania do 60 min. – 250 zł
Konsultacja dla rodzica – zaburzenia przetwarzania słuchowego u dziecka – czas trwania do 30 min. – 125 zł
Konsultacja – instruktaż do ćwiczeń ruchowych (opartych o terapię bilateralną) wspierających terapię przetwarzania słuchowego – czas trwania 30 – 45 min – 200zł

PORADNIA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
Konsultacja lekarza medycyny estetycznej – 300 zł

PORADNIA ORTOPEDYCZNA
Konsultacja ortopedyczna – 300 zł
Konsultacja + badanie USG – 450 zł
Badanie preluksacyjne wraz z konsultacją – 400 zł
USG dłoni – 220 zł
USG nadgarstka – 220 zł
USG stawu łokciowego – 220 zł
USG barku – 220 zł
USG stawu biodrowego (dorośli) – 220 zł
USG kolana (1) – 220 zł
USG kolan (2) – 400 zł
USG stawu skokowego – 220 zł
USG ścięgna Achillesa – 220 zł
Zabieg ortopedyczny – blokada (zawiera cenę leku) – 430 zł
Zabieg ortopedyczny – blokada z wizytą i badaniem USG – 530 zł
Zabieg ortopedyczny – punkcja 400 zł
Zabieg ortopedyczny – punkcja z wizytą i badaniem USG – 500 zł
Zabieg ortopedyczny – iniekcja dostawowa – nie zawiera ceny preparatu – 430 zł
Zabieg ortopedyczny – iniekcja dostawowa z wizytą i badaniem USG – nie zawiera ceny preparatu – 530 zł

PORADNIA ORTODONTYCZNA
Konsultacja ortodontyczna – 250 zł

PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA
Konsultacja otolaryngologiczna – 270 zł
Konsultacja otolaryngologiczna dr hab. n. med. Anna Rzepakowska – 350 zł
Konsultacja otolaryngologiczna dr n. med. Paulina Zielińska – 300 zł
Badanie – diagnostyka endoskopowa – 220 zł
Dopłata do badania przy konsultacji – diagnostyka endoskopowa – 150 zł
Konsultacja laryngologiczna z małym zabiegiem laryngologicznym – 600 zł
Wycięcie zmiany z gardła – małe brodawczaki – gabinet – 600 zł
Leczenie krwawień z nosa – metodą fal radiowych (użycie RaVoR) – gabinet – 700 zł

PORADNIA PRELUKSACYJNA
Konsultacja ortopedyczna – 300 zł
Konsultacja ortopedyczna + badanie USG stawów biodrowych u dziecka – 400 zł
Badanie USG stawów biodrowych u dziecka – 240 zł

PORADNIA PROKTOLOGICZNA
Konsultacja proktologa – 300 zł
Konsultacja proktologiczna z badaniem – anoskopia – 400 zł

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
Konsultacja psychologiczna – terapia indywidualna – 60 min. – 200 zł
Konsultacja psychologiczna – terapia par/rodzinna/rodzic z dzieckiem – 60 min. – 300 zł

PORADNIA STOMATOLOGICZNA
Przegląd i konsultacja stomatologiczna – 150 zł

PORADNIA UROLOGICZNA
Konsultacja urologiczna – 300 zł
Konsultacja urologiczna z USG – 400 zł
Cystoskopia giętka w znieczuleniu miejscowym – 1 000 zł
Cystoskopia giętka w znieczuleniu ogólnym – 2 200 zł
Cewnikowanie – 320 zł
Usunięcie kamienia z cewki moczowej koszyczkiem Dormii – 600 zł
Wymiana cystostomii – 350 zł
Wędzidełko napletka w zn. miejscowym – 950 zł

PORADNIA WAD I ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH
Konsultacja profesorska – 350 zł
Konsultacja specjalistyczna – 300 zł

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

BADANIA AUDIOLOGICZNE – FONIATRIA I AUDIOLOGIA
Audiometria tonalna (AT) – 80 zł
Pełna audiometria impedancyjna (AI) – 80 zł
Audiometria słowna (AS) – 90 zł
Pakiet – Audiometria tonalna i impedancyjna (AT+AI) – 140 zł
Pakiet – Audiometria słowna i tonalna (AS+AT) – 150 zł
Komplet badań diagnostyka zaburzeń przetwarzania słuchowego – 250 zł
Tympanogram – 65 zł
Ocena drożności trąbki słuchowej – 55 zł
Konsultacja u protetyka słuchu – 100 zł
Rehabilitacja głosu (5 spotkań) – cena za pakiet – 650 zł
Rehabilitacja głosu (10 spotkań) – cena za pakiet – 990 zł
Elektrostymulacja podniebienia – 55 zł
Elektrostymulacja podniebienia – pakiet 5 zabiegów – 250 zł
Elektrostymulacja podniebienia – pakiet 10 zabiegów – 450 zł
Zabieg elektrostymulacji podniebienia, warg i języka – 60 zł
Zabieg elektrostymulacji podniebienia, warg i języka – pakiet 5 zabiegów – 275 zł
Zabieg elektrostymulacji podniebienia, warg i języka – pakiet 10 zabiegów – 500 zł
Zabieg elektrostymulacji mięśni twarzy – 35 zł
Zabieg elektrostymulacji mięśni twarzy – pakiet 5 zabiegów – 165 zł
Zabieg elektrostymulacji mięśni twarzy – pakiet 10 zabiegów – 300 zł

BADANIA ENDOSKOPOWE – OTOLARYNGOLOGIA
Diagnostyka fiberoskopowa nosogardła z konsultacją doktorską – 450 zł
Diagnostyka fiberoskopowa nosogardła z konsultacją doktor hab. – 500 zł
Diagnostyka fiberoskopowa nosogardła z konsultacją lekarską – 420 zł
Diagnostyka otoskopowa z konsultacją – 350 – 380 zł
Diagnostyka laryngoskopowa z konsultacją – 350 – 380 zł

BADANIA ENDOSKOPOWE – GASTROSKOPIA I KOLONOSKOPIA
Gastroskopia – 350 zł
Gastroskopia z testem na Helikobacter pylori – 390 zł
Kolonoskopia – 550 zł
Pobranie wycinków endoskopowych – 50 zł
Badanie wycinków endoskopowych – 150 zł pierwszy / kolejne – 120 zł
Polypectomia (usunięcie polipu) 1 szt. – 360 zł
Usunięcie każdego dodatkowego polipa przy jednym zabiegu – 180 ZŁ
Sigmoidoskopia – 390 zł
Tatuaż endoskopowy – 600 zł
Znieczulenie anestezjologiczne do badania gastroskopia – 430 zł
Znieczulenie anestezjologiczne do badania kolonoskopia – 430 zł
Znieczulenie anestezjologiczne do badania kolonoskopia i gastroskopia – razem – 550 zł

BADANIA USG
USG jamy brzusznej (wymaga przygotowania) – 220 zł
USG jamy brzusznej + prostata (wymaga przygotowania) – 220 zł
USG jamy brzusznej + układu moczowego (wymaga przygotowania) – 220 zł
USG jąder i najądrzy – 220 zł
USG klatki piersiowej/ jamy opłucnej – 220 zł
USG narządu rodnego przez powłoki brzuszne – dr Wróblewska – 220 zł
USG piersi – 220 zł
USG prostaty przez powłoki brzuszne – 220 zł
USG sutków – 220 zł
USG szyi – 220 zł
USG ślinianek – 220 zł
USG tarczycy – 220 zł
USG tkanek miękkich wskazanej okolicy – 220 zł
USG układu moczowego (wymaga przygotowania) – 220 zł
USG węzłów chłonnych – 220 zł

BADANIA USG ORTOPEDYCZNE
USG dłoni – 220 zł
USG nadgarstka – 220 zł
USG stawu łokciowego – 220 zł
USG barku – 220 zł
USG stawu biodrowego (dorośli) – 220 zł
USG kolana (1) – 220 zł
USG kolan (2) – 400 zł
USG stawu skokowego – 220 zł
USG ścięgna Achillesa – 220 zł
USG nadgarstka – 220 zł
USG stawu łokciowego – 220 zł

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
CT szczęki – 200 zł
CT żuchwy – 200 zł
CT szczęki i żuchwy – 400 zł

ZDJĘCIA STOMATOLOGICZNE
RTG zęba (zdjęcie małoobrazkowe) – 50 zł
Pantomogram – 110 zł
Cefalometria – 110 zł
Pantomogram + Cefalometria – 200 zł

 

 

PUNKT POBRAŃ
badania laboratoryjne wg szczegółowego Cennika usług*

ZABIEGI CHIRURGICZNE W SZPITALU

Na cenę zabiegu operacyjnego składa się cena procedury medycznej, cena znieczulenia, cena pobytu.

Cena procedury medycznej wraz z ceną znieczulenia ustalana jest indywidualnie podczas wizyty konsultacyjnej w zależności od stopnia skomplikowania i przewidywanego czasu wykonywania zabiegu.

Cena pobytu obejmuje: koszt zakwaterowania w pokoju dwuosobowym, leki i materiały opatrunkowe, opiekę wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego wraz z nauką karmienia (w przypadku Pacjentów, u których operacja odbyła się w obrębie jamy ustnej)  – od 1 500 zł / pobyt do 24 godzin.

  • W przypadku konieczności przetaczania krwi po zabiegu w Formmed  – cena uzależniona od ilości jednostek
  • Doba pobytu w szpitalu – każda powyżej pierwszych 24h 1 500 zł
  • Indywidualny nocny dyżur lekarski – 1 500zł
  • Pierwsza kontrola po zabiegu operacyjnym ze zdjęciem szwów 150 zł
PŁATNOŚĆ
Płatność za zabieg operacyjny należy uiścić najpóźniej na 7 dni przed zaplanowanym terminem wykonania zabiegu, przelewem na konto nr:

55 1020 1026 0000 1902 0174 5306
PKO BP SA Oddział 1 w Łomiankach
a
* Szczegółowy cennik usług jest dostępny w rejestracji kliniki Formmed.
Uprzejmie informujemy, że ceny zawarte w serwisie są cenami netto. Jednocześnie przypominamy, że od 1.01.2011r. niektóre usługi medyczne objęte są podatkiem VAT. Zwolnione od podatku są: usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej.
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg ar. 66 par.1 KC i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.