PORADNIA FONIATRII I AUDIOLOGII

Audiolog i Foniatra

Audiologia i foniatria jest specjalnością lekarską wyodrębnioną z otorynolaryngologii i w dużym zakresie pokrywającą się z nią. Foniatra zajmuje się procesami wytwarzania dźwięków mowy, natomiast audiolog zajmuje się słuchem, jego zaburzeniami i ich leczeniem.

Audiolog i foniatra, audiolog dziecięcy, foniatra dziecięcy

Lekarze o specjalności audiolog i foniatra zajmują się zaburzeniami i schorzeniami głosu, mowy i języka oraz zaburzeniami słuchu i niedosłuchem, mogącymi zakłócać prawidłowy rozwój mowy, procesem słyszenia, chorobami narządu słuchu i problemami osób niedosłyszących. Lekarz audiolog foniatra (audiolog dziecięcy, foniatra dziecięcy) zajmuje się również:

 • dziećmi z niedosłuchem lub głuchotą co zagraża rozwojowi ich mowy;
 • dziećmi z wadami wymowy, których mowa jest niezrozumiała dla otoczenia;
 • dziećmi często chorującymi na choroby uszu, skutkujące niedosłuchem;
 • osobami ze schorzeniami neurologicznymi, mającymi wpływ na jakość mówienia (nadpobudliwość, krzykliwość);
 • osobami zacinającymi się,
 • osobami z zaburzeniami głosu a pracującymi głosem (wokaliści, aktorzy, nauczyciele).

Do audiologa foniatry należy zgłosić się w przypadku zaburzeń mowy, głuchoty, przytkania uszu, niedosłuchu, pogorszenia słuchu, bezgłosu, przewlekłej chrypki, niedomagań głosu, zaburzeń połykania, zaburzeń równowagi, zawrotów głowy czy szumów usznych. Często są to dokuczliwe dolegliwości, utrudniające wykonywanie pracy oraz porozumiewanie się z otoczeniem.

W trakcie konsultacji, w razie potrzeby, przeprowadzane są badania fiberoskopowe, zarówno u dzieci jak i u osób dorosłych.

Lekarz foniatra audiolog prowadzi rehabilitację głosu dla osób dla których głos jest narzędziem pracy. Zapraszamy nauczycieli i wykładowców, aktorów, śpiewaków, spikerów, mówców i wszystkie inne osoby pracujące głosem na konsultacje i zabiegi do Formmed, gdzie audiolog foniatra przeprowadzi diagnostykę i wyda zalecenia co do postępowania przy rehabilitacji głosu.

Osobną grupę pacjentów audiologa – foniatry korzystającą z konsultacji audiologicznej i foniatrycznej stanowią osoby po operacyjnym usunięciu krtani uczące się na nowo mówić, po powikłaniach w operacji tarczycy, kiedy uszkodzeniu ulegają nerwy krtaniowe czy chorzy po udarze mózgu.

W ramach poradni foniatrii i audiologii przeprowadzamy BADANIA SŁUCHU  oraz diagnostykę endoskopową nosogardła (m.in. fiberoskopię) przy użyciu najwyższej klasy sprzętu medycznego.

Osobom niedosłyszącym oferujemy dobór aparatów słuchowych renomowanych producentów – również z dofinansowaniem NFZ.

USŁUGI – AUDIOLOGIA I FONIATRIA

CENNIK – audiologia i foniatria

 • Konsultacja foniatryczna – 250 zł
 • Konsultacja foniatryczna wraz z diagnostyką endoskopową –  420 zł

DIAGNOSTYKA

 • Audiometria tonalna (AT) – 80 zł
 • Pełna audiometria impedancyjna (AI) – 75 zł
 • Audiometria słowna (AS) – 90 zł
 • Pakiet – Audiometria tonalna i impedancyjna (AT+AI) – 140 zł
 • Pakiet – Audiometria słowna i tonalna (AS+AT) – 150 zł
 • Komplet badań diagnostyka zaburzeń przetwarzania słuchowego – 210 zł
 • Tympanogram – 65 zł
 • Ocena drożności trąbki słuchowej – 55 zł
 • Konsultacja u protetyka słuchu 100 zł
 • Rehabilitacja głosu (5 spotkań) – cena za pakiet – 650 zł
 • Rehabilitacja głosu (10 spotkań) – cena za pakiet – 990 zł
 • Elektrostymulacja podniebienia – 55 zł
 • Elektrostymulacja podniebienia – pakiet 5 zabiegów – 250 zł
 • Elektrostymulacja podniebienia – pakiet 10 zabiegów – 450 zł
 • Zabieg elektrostymulacji podniebienia, warg i języka – 60 zł
 • Zabieg elektrostymulacji podniebienia, warg i języka – pakiet 5 zabiegów – 275 zł
 • Zabieg elektrostymulacji podniebienia, warg i języka – pakiet 10 zabiegów – 500 zł

badania foniatryczno-audiologiczne wg szczegółowego cennika usług*

ZALECENIA

Przed wykonaniem badania prosimy przez minimum 30 min unikać głośnych dźwięków, w szczególności podawanych poprzez słuchawki.

LEKARZE – AUDIOLOG I FONIATRA / AUDIOLOG DZIECIĘCY, FONIATRA DZIECIĘCY

lek. med. Sylwia Baczyńska-Świerczyńska
specjalista audiolog i foniatra

Martyna Szajbner 
dyplomowany protetyk słuchu

Katarzyna Oprzałkowska-Kozioł
protetyk słuchu, badanie słuchu

lic. Dagmara Antoszewska-Koch
protetyk słuchu

 
* Szczegółowy cennik usług jest dostępny w rejestracji kliniki Formmed, Warszawska 197 d, Babice Nowe
Uprzejmie informujemy, że ceny zawarte w serwisie są cenami netto. Jednocześnie przypominamy, że od 1.01.2011r. niektóre usługi medyczne objęte są podatkiem VAT. Zwolnione od podatku są: usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej. Audiolog Warszawa, audiolog dziecięcy Warszawa, foniatra Warszawa, foniatra dziecięcy Warszawa.
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg ar. 66 par.1 KC i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.