PORADNIA FONIATRII I AUDIOLOGII

Audiolog i Foniatra

Audiologia i foniatria jest specjalnością lekarską wyodrębnioną z otorynolaryngologii i w dużym zakresie pokrywającą się z nią. Foniatra zajmuje się procesami wytwarzania dźwięków mowy, natomiast audiolog zajmuje się słuchem, jego zaburzeniami i ich leczeniem.

Audiolog i foniatra – badanie słuchu

Lekarze o specjalności audiolog i foniatra zajmują się zaburzeniami i schorzeniami głosu, mowy i języka oraz zaburzeniami słuchu i niedosłuchem, mogącymi zakłócać prawidłowy rozwój mowy, procesem słyszenia, chorobami narządu słuchu i problemami osób niedosłyszących. Audiolog foniatra zajmuje się również:

 • dziećmi z niedosłuchem lub głuchotą co zagraża rozwojowi ich mowy;
 • dziećmi z wadami wymowy, których mowa jest niezrozumiała dla otoczenia;
 • dziećmi często chorującymi na choroby uszu, skutkujące niedosłuchem;
 • osobami ze schorzeniami neurologicznymi, mającymi wpływ na jakość mówienia (nadpobudliwość, krzykliwość);
 • osobami zacinającymi się,
 • osobami z zaburzeniami głosu a pracującymi głosem (wokaliści, aktorzy, nauczyciele).

Do audiologa – foniatry należy zgłosić się w przypadku zaburzeń mowy, głuchoty, przytkania uszu, niedosłuchu, pogorszenia słuchu, bezgłosu, przewlekłej chrypki, niedomagań głosu, zaburzeń połykania, zaburzeń równowagi, zawrotów głowy czy szumów usznych. Często są to dokuczliwe dolegliwości, utrudniające wykonywanie pracy oraz porozumiewanie się z otoczeniem.

Audiolog foniatra prowadzi rehabilitację głosu dla osób dla których głos jest narzędziem pracy. Zapraszamy nauczycieli i wykładowców, aktorów, śpiewaków, spikerów, mówców i wszystkie inne osoby pracujące głosem na konsultacje i zabiegi do Formmed, gdzie audiolog foniatra przeprowadzi diagnostykę i wyda zalecenia co do postępowania rehabilitacyjnego.

Osobną grupę pacjentów audiologa – foniatry stanowią osoby po operacyjnym usunięciu krtani uczące się na nowo mówić, po powikłaniach w operacji tarczycy, kiedy uszkodzeniu ulegają nerwy krtaniowe czy chorzy po udarze mózgu.

W ramach poradni foniatrii i audiologii przeprowadzamy BADANIA SŁUCHU  oraz diagnostykę endoskopową nosogardła (m.in. fiberoskopię) przy użyciu najwyższej klasy sprzętu medycznego.

Osobom niedosłyszącym oferujemy dobór aparatów słuchowych renomowanych producentów – również z dofinansowaniem NFZ.

USŁUGA

CENNIK – audiologia foniatria

 • Konsultacja foniatryczna, konsultacja audiologiczna – 160 zł
 • Konsultacja wraz z diagnostyką endoskopową – 200 zł
 • Audiometria tonalna (AT) – 45 zł
 • Pełna audiometria impedancyjna (AI) – 45 zł
 • Pakiet 1+2 (AT+AI) – 80 zł
 • Audiometria słowna – 50 zł
 • Audiometria słowna i tonalna (AS+AT) – 85 zł
 • Tympanogram – 35 zł
 • Ocena drożności trąbki słuchowej – 30 zł

badania foniatryczno-audiologiczne wg szczegółowego cennika usług*

ZALECENIA

Przed wykonaniem badania prosimy przez minimum 30 min unikać głośnych dźwięków, w szczególności podawanych poprzez słuchawki.

LEKARZE – AUDIOLOGIA I FONIATRIA

lek. med. Sylwia Baczyńska-Świerczyńska
specjalista audiolog i foniatra

Jakubiak Aneta
– audiofonolog

 
* Szczegółowy cennik usług jest dostępny w rejestracji kliniki Formmed.
Uprzejmie informujemy, że ceny zawarte w serwisie są cenami netto. Jednocześnie przypominamy, że od 1.01.2011r. niektóre usługi medyczne objęte są podatkiem VAT. Zwolnione od podatku są: usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej.
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg ar. 66 par.1 KC i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.