AUDIOMETRIA – TYMPANOMETRIA

TYMPANOMETRIA

Tympanometria jest to nieinwazyjna i bezbolesna metoda badania ucha środkowego, polegająca na ocenie ruchomości (podatności) błony bębenkowej na zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym. Wykonywana jest głównie u osób z podejrzeniem niedosłuchu lub niedowładu mięśnia twarzowego.  Tympanometria polega na mierzeniu odbicia fali dźwiękowej od błony bębenkowej podczas zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym.

Badanie Słuchu  Tympanometria –  opis

Badanie słuchu tympanometryczne jest badaniem nieinwazyjnym i całkowicie bezbolesnym. Polega ono na wprowadzeniu do ucha Pacjenta specjalnej zatyczki. Urządzenie rejestruje reakcję na dźwięki oraz zmiany ciśnienia i związane z nimi odchylenia błony bębenkowej. Nieprawidłowości w odchyleniach rejestrowane są przez tympanometr. Badanie trwa około 5 minut. Pacjent w tym  czasie siedzi, nie może mówić ani przełykać. Po badaniu Pacjent otrzymuje wydruk z wynikiem badania (tympanogram).

W przypadku badania słuchu u małego dziecka, niezbędne jest wzięcie dziecka na kolana i uspokajanie go podczas przeprowadzania tympanometrii. Dzieci bywają niespokojne,  gdyż w  trakcie badania występują zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym, na które małe dzieci są bardzo wrażliwe. 

Wynikiem badania jest wydruk – tympanogram. Za pomocą tympanogramu można ocenić czynności części ucha środkowego, oporność błony bębenkowej, objętość kanału słuchowego, próg słyszenia lub zlokalizować uszkodzenia nerwu twarzowego.

 

Wskazania do wykonania – badanie słuchu tympanometria:

 • niedosłuch przewodzeniowy przy schorzeniach przewodu słuchowego zewnętrznego bądź ucha środkowego –  z widocznym płynem w jamie bębenkowej, nieprawidłowa drożność trąbki słuchowej,
 • niedosłuch odbiorczy przy schorzeniach części ucha odbierającej dźwięk
 • niedowład nerwu twarzowego

 

W diagnostyce pediatrycznej tympanometrię wykonuje się w celu potwierdzenia lub wykluczenia:

 • zapalenia ucha środkowego,
 • dysfunkcji trąbki słuchowej,
 • perforacji błony bębenkowej.

Badanie Tympanometria Warszawa cena – 65 PLN

 

 

AUDIOMETRIA TONALNA

Audiometria tonalna jest jednym z najpopularniejszych i najczęściej wykonywanych badań słuchu służącym do oceny progu słyszenia. Polega ona na zbadaniu, jakie najcichsze dźwięki pacjent jest w stanie usłyszeć. Audiometria tonalna pozwala określić jaki jest rodzaj oraz stopień upośledzenia zmysłu słuchu. Pozwala też określić jaki jest stopień ubytku słuchu w zależności od częstotliwości dźwięku, a także określić czy u pacjenta występuje niedosłuch odbiorczy czy przewodzeniowy.

Wynik badania przedstawiany jest w formie krzywych – audiogramu, który jest funkcją zależności natężenia dźwięku od jego częstotliwości i przedstawia próg słyszenia. Dzięki badaniu audiometrii tonalnej możemy określić, gdzie zlokalizowana jest przyczyna niedosłuchu: w uchu środkowym, wewnętrznym, czy też na dalszych odcinkach drogi słuchowej.

Badanie słuchu  Audiometria tonalna – opis 

Badanie słuchu audiometrii tonalnej trwa około 20 minut. Na uszy pacjenta zakładane są słuchawki i otrzymuje on tzw. przycisk odpowiedzi. Przez słuchawki zostaną zaprezentowane sygnały o różnej wysokości i głośności. Pacjent przyciska przycisk odpowiedzi za każdym razem, kiedy usłyszy jakikolwiek dźwięk. Po każdej prawidłowej odpowiedzi zmniejszana jest głośność tonu. W ten sposób wyznaczony zostanie najcichszy sygnał, słyszany przez pacjenta. Po wykonaniu badania dla jednego ucha, jest ono wykonywane dla drugiego ucha. Ze względu na to, że przy badaniu wymagana jest współpraca z Pacjentem, audiometria tonalna wykonywana jest u dzieci powyżej 4 roku życia.

 

Badanie audiometrii tonalnej należy wykonać jeżeli:

 • występuje podejrzenie niedosłuchu przewodzeniowego,
 • występuje podejrzenie niedosłuchu odbiorczego,
 • wykryte zostało zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
 • wystąpiły urazy głowy
 • stwierdzone zostały guzy mózgu,
 • występuje choroba naczyń mózgowych, np. tętniaki,
 • stwierdzone zostało stwardnienie rozsiane.

Audiometria tonalna Warszawa cena – 80 PLN

 

AUDIOMETRIA SŁOWNA

Audiometria słowna jest to badanie stosowane w celu uzupełnienia audiometrii tonalnej. Dzięki niemu można ocenić zrozumienia mowy słyszanej przez pacjenta. Dla poszczególnych języków sporządzane są audiogramy mowy (testy słowne). Dzięki temu testowi, lekarz może ocenić zdolność do komunikacji w życiu codziennym czyli tzw. socjalną wydolność słuchu. Audiometrię słowną wykorzystujemy aby  zdiagnozować rodzaj niedosłuchu, przy zawrotach głowy czy zaburzeniach równowagi. 

Badanie słuchu Audiometria słowna – opis

Pacjent przy badaniu słuchu audiometrii słownej ma nałożone słuchawki, przez które dochodzą do niego dźwięki o różnych poziomach natężenia. Jego zadaniem jest powtarzanie wyrazów po usłyszeniu. Badanie audiometrii słownej to badanie nieinwazyjne, wykonywane jest oddzielnie dla ucha lewego i prawego. Badanie audiometrii słownej nie jest wykonywane u małych dzieci.

Audiometria słowna Warszawa cena – 90 PLN

AUDIOMETRIA IMPEDANCYJNA

Audiometria impedancyjna – z tympanometrią i oceną odruchów z mięśnia strzemiączkowego. Audiometria impedancyjna jest to często stosowana i jedna z najbardziej dokładnych metod badania ucha środkowego. Polega na pomiarze ciśnienia w uchu środkowym, odruchów mięśnia strzemiączkowego i napięcia błony bębenkowej. To badanie słuchu przeprowadzane u dzieci i u osób dorosłych.

 

 

 

 

 

Audiometria impedancyjna składa się z następujących testów słuchu:

 • tympanometria,
 • pomiar odruchu z mięśnia strzemiączkowego,
 • test trąbki słuchowej.

Audiometria impedancyjna jest badaniem, które pomaga rozpoznać schorzenia ucha środkowego:

 • dysfunkcje trąbki słuchowej,
 • przerost migdałków gardłowych / podniebiennych,
 • wysiękowe zapalenie ucha środkowego,
 • otoskleroza,
 • obecność płynów infekcyjnych w uchu środkowym,
 • istnienia bezpowietrzności w uchu środkowym,
 • przerwanie łańcucha kosteczek słuchowych,
 • porażenie nerwu twarzowego.

 

Audiometria impedancyjna służy również do określenia ciśnienia w uchu środkowym, określeniu sztywności i odchylenia błony bębenkowej, sztywności układu kosteczek słuchowych czy ocenie odruchu mięśnia strzemiączkowego.

Audiometria impedancyjna to badanie bezbolesne i  nieinwazyjne, wymagające małej ruchliwości pacjenta podczas pomiaru.

Tympanometria to pomiar oporu akustycznego i ciśnienia w uchu środkowym. Wykonywane jest poprzez zmianę ciśnienia w zewnętrznym przewodzie słuchowym w celu uzyskania ciśnienia  panującego w uchu środkowym. Wynikiem badania jest wydruk – tympanogram.

Badanie odruchu mięśnia strzemiączkowego jest przeprowadzane automatycznie, poprzez zastosowanie  bodźców dźwiękowych o częstotliwościach odpowiednio 500, 1000, 2000 i 4000 Hz.

Badanie słuchu Audiometria impedancyjna – opis 

W trakcie testu drożności trąbki słuchowej sondę tympanometru umieszcza się w kanale ucha zewnętrznego, dzięki czemu w jamie bębenkowej badane jest ciśnienie wyjściowe. Po jednoczesnym zatkaniu nosa i przełknięciu śliny u pacjenta wywoływane jest w jamie bębenkowej ujemne ciśnienie – następuje pomiar ciśnienia w uchu. Ostatni pomiar ciśnienia w jamie bębenkowej wykonywany jest przy wydechu, gdy jednocześnie zamyka się usta i zatyka nos, co powoduje wytworzenie dodatniego ciśnienia w uchu.

Badanie słuchu – audiometria impedancyjna wykonywane jest u pacjentów od 1 miesiąca życia, a wynik wydawany jest po badaniu w formie wykresu i opisu.

Audiometria impedancyjna Warszawa cena – 80 PLN

Specjalista przeprowadzający badania

– tympanometria Warszawa, audiometria impedancyjna Warszawa,  audiometria słowna, audiometria tonalna Warszawa

Katarzyna Oprzałkowska-Kozioł
– protetyk słuchu, badanie słuchu

Martyna Szajbner 
– dyplomowany protetyk słuchu

Dagmara Antoszewska-Koch
– protetyk słuchu

Poradnie: