PORADNIA LOGOPEDYCZNA

Logopeda, neurologopeda

Logopeda (logopeda dziecięcy, logopeda dla dorosłych) to specjalista – terapeuta, który zajmuje się diagnozowaniem oraz terapią opóźnień i zaburzeń mowy u dzieci, korygowaniem wad wymowy u osób dorosłych, a także profilaktyką logopedyczną u małych dzieci w okresie prelingwalnym (przed pojawieniem się mowy czynnej).

Neurologopeda to logopeda z dodatkową specjalizacją w zakresie diagnozowania i terapii osób z zaburzeniami komunikacji wynikającymi z uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego, terapii dzieci z obciążonym okresem ciążowo – okołoporodowym czy zespołami genetycznymi.

Formmed-logopeda

 

LOGOPEDZI

mgr Voss Joanna
logopeda dziecięcy, logopeda dla dorosłych, terapeuta zaburzeń słuchowych metodą Neuroflow® ATS

mgr Ewa Rycombel
logopeda, terapeuta zaburzeń słuchowych metodą Neuroflow® ATS, Terapia SSP (terapia Porgesa)

mgr Gabriela Lorens
neurologopeda, pedagog specjalny,
Międzynarodowy terapeuta koncepcji Castillo Moralesa® oraz Certyfikowany terapeuta masażu Shantala

 

Badanie – logopeda dziecięcy

Dziecko w trakcie wizyty w gabinecie logopedycznym poddane jest badaniu logopedycznemu polegającemu na:

 • przeprowadzeniu wywiadu z rodzicami dotyczącemu etapów ogólnego rozwoju dziecka począwszy od okresu prenatalnego
 • ocenie sposobu porozumiewania się (spontaniczne wypowiedzenia, gesty, mimika dziecka)
 • badaniu rozumienia mowy przez dziecko
 • ocenie budowy oraz sprawności narządów mowy
 • badaniu funkcji oddechowych, fonacyjnych i połykowych
 • badaniu słuchu fonemowego
 • badaniu artykulacji poszczególnych głosek, sylab i wyrazów

 

W trakcie wizyty u logopedy może się okazać, że badanie logopedyczne musi zostać dodatkowo poszerzone o wyniki badań przeprowadzone przez audiologa, foniatrę, laryngologa, ortodontę czy neurologa. Po wykonaniu potrzebnych badań logopeda dziecięcy  opracowuje dla każdego dziecka program terapii logopedycznej, dostosowany do jego możliwości psychofizycznych. Czas trwania terapii zależy od rodzaju wad i zaburzeń mowy oraz od systematycznych ćwiczeń w domu lub w gabinecie, przy odpowiednim wsparciu rodziców i opiekunów dziecka.

Badanie – logopeda dla dorosłych 

Logopeda w trakcie wizyty przeprowadza wywiad z pacjentem, dokonując jednocześnie sprawdzenia artykulacji, słuchu mownego, dokonując oceny budowy i sprawności narządów mowy oraz funkcji oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych. Aby wydać prawidłową diagnozę często badania te trzeba uzupełnić konsultacjami laryngologicznymi, foniatrycznymi, neurologicznymi czy ortodontycznymi. Po ich wykonaniu logopeda opracowuje indywidualny program terapeutyczny, uwzględniający rodzaj i stopień zaburzenia oraz indywidualne potrzeby pacjenta.

Przyczyny wad wymowy

Przyczynami wad wymowy zarówno u dzieci jak i osób dorosłych, które konsultuje logopeda, mogą być m. in.:

 • nieprawidłowa budowa aparatu artykulacyjnego: języka, warg, podniebienia (np. zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe czy podwargowe, rozszczep wargi, rozszczep podniebienia, podniebienie zbyt krótkie lub zbyt wysokie tzw. gotyckie), wady zgryzu i uzębienia, krzywa przegroda nosowa, przerost trzeciego migdałka;
 • obniżona sprawność narządów artykulacyjnych z uwagi m. in. na: utrzymujące się zbyt długo połykanie niemowlęce, ssanie kciuka czy smoczka, niewłaściwą dietę;
 • nieprawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego (np. ustny tor oddechu podczas snu czy milczenia);
 • nieprawidłowa budowa i funkcjonowanie narządu słuchu ;
 • nieprawidłowe przetwarzanie bodźców słuchowych i czuciowych (np. trudności z różnicowaniem dźwięków mowy czy wykonywaniem celowych ruchów artykulacyjnych);
 • warunkowania środowiskowe (np. niewłaściwe wzorce językowe, złe nawyki ukształtowane przez opiekunów, dwujęzyczność).

 

Wady wymowy u dzieci

Do najczęstszych wad wymowy u dzieci, które leczy logopeda (neurologopeda), zaliczamy deformacje głosek, ich brak lub wymawianie innych od pożądanych (w ocenie trudności należy uwzględnić dany wiek dziecka i normy poszczególnych etapów w rozwoju mowy):

 • parasygmatyzm (seplenienie) – gdy dziecko nieprawidłowo wypowiada głoski: cz, dż, sz, ż, które są wymawiane jak: ć, dź, ś, ź lub c, dz, s, z (np. wyraz: szafa wymawiana jak: safa lub siafa); głoski: c, dz, s, z mogą być w tym przypadku również zmiękczane lub wymawiane jak; sz, ż, cz, dż;
 • sygmatyzm międzyzębowy (jedna z odmian seplenienia) – gdy dziecko wypowiada z językiem wysuniętym pomiędzy zęby m.in. głoski syczące: c, dz, s, z;
 • nieprawidłowa wymowa głosek: k, g – gdy dziecko wymawia je jak: t, d lub odwrotnie – gdy głoski: t, d wymawia jak: k, g ;
 • rotacyzm – gdy dziecko nie wymawia głoski r lub ją zamienia na głoski: l lub j (np. rower wymawia jak: lowel lub jowej);
 • nosowanie (zamknięte) – gdy dziecko głoski nosowe: m, mi, n, ni, ę, ą wymawia jak ustne i odwrotnie głoski ustne wymawia z poszumem nosowym;
 • nosowanie (otwarte) powstałe w wyniku wad anatomicznych – rozszczep wargi, rozszczep podniebienia, zniekształcenia szczęki dolnej, krótkie podniebienie;
 • ubezdźwięcznianie głosek – gdy dziecko wymawia głoski dźwięczne bezdźwięcznie – b-p, d-t, dz-c, dź-ć, g-k, w-f, z-s, ż-sz, ź-ś; (np. dom – tom, bomba- pompa);
 • jąkanie – zaburzenie płynności mowy;
 • wymowa niedbała (giełgot ) – gdy dziecko mówi zbyt szybko lub w niewystarczającym stopniu otwiera usta czy zaciska szczękę przy mówieniu, w wyniku czego mowa jest niewyraźna i niezrozumiała.

 

USŁUGI – logopeda dla dzieci, logopeda dla dorosłych

 • Konsultacje dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i z zaburzeniami artykulacji;
 • Konsultacje dla dorosłych z zaburzeniami artykulacji;
 • Konsultacja logopedyczna dotycząca wędzidełka języka;
 • Ćwiczenia terapeutyczne;
 • Terapia wad wymowy dzieci i dorosłych (m. in. dyslalia, dysglosja, dysfazja, jąkanie);
 • Terapia pacjentów porozszczepowych;
 • Terapia zaburzeń komunikacji towarzyszących autyzmowi;
 • Terapia zaburzeń komunikacji towarzyszących Zespołowi Aspergera;
 • Terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego;
 • Profilaktyka logopedyczna,
 • Masaż Shantala,
 • Koncepcja Castillo Moralesa.

 

 CENNIK

– Logopeda dziecięcy i logopeda dla dorosłych Warszawa

 • Konsultacja logopedyczna 150
 • Ćwiczenia logopedyczne (30 min.) 130
 • Konsultacja logopedyczna dotycząca wędzidełka języka – 130 zł

 

– Neurologopeda dziecięcy

 • Czas konsultacji – 60 min200 zł
 • Terapia neurologopedyczna – 60 min180 zł

 

– Terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego

 • Badanie i diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) – terapia SSP Porgesa – czas trwania do 90 min – 330 zł
 • Diagnoza i rediagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) metodą Neuroflow ATS (nie obejmuje badania słuchu) – czas trwania do 90 min – 350 zł
 • Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego APD – badanie dla rodzeństwa (nie obejmuje badania słuchu) – czas trwania do 180 min – 650 zł
 • Konsultacja dla rodzica – zaburzenia przetwarzania słuchowego u dziecka – czas trwania do 60 min. – 250 zł
 • Konsultacja dla rodzica – zaburzenia przetwarzania słuchowego u dziecka – czas trwania do 30 min. – 125 zł
 • Konsultacja – instruktaż do ćwiczeń ruchowych (opartych o terapię bilateralną) wspierających terapię przetwarzania słuchowego – czas trwania 30 – 45 min – 200zł