Zaburzenia przetwarzania słuchowego – metoda Neuroflow ® ATS – diagnostyka i leczenie

Zaburzenia przetwarzania słuchowego – co to znaczy?

badanie przetwarzania słuchowego Warszawa - neuroflowZaburzenia przetwarzania słuchowego (Auditory Processing Disorder – APD) znane również jako Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (Central Auditory Processing Disorder – CAPD) to zespół objawów wynikających z zaburzeń zmysłu słuchu. Objawy pojawiają się w efekcie występowania nieprawidłowości na poziomie centralnego układu nerwowego. Taka sytuacja ma miejsce kiedy pacjent słyszy  – podstawowe badania słuchu nie wykazują występowania problemów, ale nie słucha  – zachowuje się i funkcjonuje podobnie do człowieka z niedosłuchem.  

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego najczęściej ujawniają się u dzieci w okresie przedszkolnym lub w pierwszych klasach szkoły podstawowej, ponieważ wówczas gwałtownie rosną wymagania stawiane zmysłowi słuchu.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego jest to problem, który dotyka

 • około 5% – 7 % dzieci w wieku szkolnym
 • 30% dzieci z dysleksją
 • 40-50% dzieci z trudnościami w nauce
 • częściej chłopców – występowanie zaburzeń przetwarzania słuchowego jest u nich dwukrotnie większa

Objawy, które mogą sugerować występowanie zaburzeń przetwarzania słuchowego:

 • trudności z koncentracją uwagi
 • nadwrażliwość na dźwięki
 • nieprawidłowe rozumienie usłyszanych treści – pytań, poleceń, instrukcji
 • mylenie podobnie brzmiących słów
 • nieprawidłowe natężenie głosu – mówienie zbyt cicho i monotonnie lub zbyt głośno i szybko
 • ubogie słownictwo
 • problemy z nauką języków obcych
 • wada wymowy
 • trudności z czytaniem i pisaniem
 • niemuzykalność
 • obniżona koordynacja ruchowa
 • niewyraźne, dysgraficzne pismo
 • mylenie strony lewej i prawej
 • męczliwość lub nadaktywność
 • trudności w regulacji emocji, np. zbytnia płaczliwość, drażliwość, impulsywność
 • wycofywanie się z kontaktów społecznych
 • sprawianie wrażenia nieobecnego

Przyczyny CAPD – Centralnego Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego:

 • wystąpienie w okresie rozwoju płodowego infekcji wirusowych takich jak: toksoplazmoza, cytomegalia, grypa
 • wcześniactwo,
 • przyjmowanie przez matkę toksycznych substancji w czasie ciąży (palenie tytoniu, alkohol, narkotyki)
 • niedotlenienie w czasie porodu lub po porodzie
 • uraz głowy,
 • częste i przewlekłe infekcje, zapalenia ucha środkowego, alergia
 • przerośnięty adenoid (3 migdał)
 • genetyczne predyspozycje – dysleksja

Zaburzenia przetwarzania słuchowego występują również u młodzieży i osób dorosłych.

CAPD może powodować problemy z rozumieniem mowy w sytuacjach trudnych akustycznie:

 • podczas wykładu w sali o dużym pogłosie z niewłaściwie ustawionymi parametrami nagłośnienia
 • podczas spotkania czy dyskusji, gdzie kilka osób mówi jednocześnie
 • gdy ktoś mówi szybko lub niewyraźnie
 • w czasie rozmowy przez telefon komórkowy, szczególnie gdy wokół panuje szum i hałas
 • podczas rozmów przez komunikatory internetowe, w których głos rozmówcy jest sztucznie zmieniony, przez co słowa stają się trudne do zrozumienia lub zupełnie niezrozumiałe
 • podczas pracy w pomieszczeniach typu open-space (w jednym pomieszczeniu pracuje wiele osób), ponieważ wówczas słuchacz jest narażony nadziałanie wielu czynników rozpraszających (dzwoniące telefony, rozmowy innych pracowników, szum klimatyzacji, hałasy z ulicy)

Zaburzeniom przetwarzania słuchowego (CAPD) mogą dodatkowo towarzyszyć:

 • szumy uszne
 • nadwrażliwość słuchowa na specyficzne dźwięki, dźwięki o określonej częstotliwości oraz na głośne dźwięki
 • niedosłuch obwodowy

Wśród dorosłych zaburzenia CAPD są uciążliwe dla studentów, pracowników korporacji, uczestników uniwersytetów trzeciego wieku – mogą utrudniać naukę, pracę, ogólne funkcjonowanie i udział w życiu społecznym.

 

Jak można pomóc pacjentowi z zaburzeniami przetwarzania słuchowego?

Odpowiedzią na to pytanie może być trening NEUROFLOW® AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY (ATS)

 

Kto jest autorem metody Neuroflow – Aktywny Trening Słuchowy?

Twórcą treningu słuchowego NEUROFLOW ® ATS jest doktor nauk medycznych Andrzej Senderski – lekarz otolaryngolog, specjalista audiolog i foniatra, absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu. Od początku pasjonowała go neuropsychologia słyszenia, czyli procesy przetwarzania słuchowego w mózgu, które inaczej można opisać słowami – „co robi nasz mózg z informacją którą otrzymuje z uszu”. Szkolił sie m.in. w Stanach Zjednoczonych w Klinice Audiologii i Logopedii Brigham Young University, a w Brigham Young University zebrał materiał do pracy doktorskiej „Słuchowe potencjały wywołane w obiektywnej ocenie procesu rozumienia mowy (2004r.)

 

Czym jest terapia słuchowa NEUROFLOW ® ATS?

Jest to interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń (od 4 roku życia). Trening Neuroflow® prowadzony jest on-line i jest dostępny platformie internetowej.

 

Na czym polega terapia słuchowa NEUROFLOW ® ATS?

Badanie przetwarzania słuchowego

Przed wykonaniem baterii znormalizowanych testów słuchowych na podstawie których pacjent może zostać zakwalifikowany na terapię NEUROFLOW ® ATS, należy wykonać badanie słuchu fizycznego (audiometria tonalna).

Trening – w zależności od głębokości zaburzeń przetwarzania słuchowego może składać się od dwóch do czterech etapów. Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą przeprowadzaną przez certyfikowanego providera metody Neuroflow ®.

W przypadku, gdy pacjentem jest dziecko, na pierwszym spotkaniu diagnostycznym rodzic wypełnia Kwestionariusz – zawiera on pytania dotyczące rozwoju dziecka począwszy od okresu prenatalnego, poprzez okres niemowlęcy do aktualnych problemów zdrowotnych oraz pytania dotyczące komunikacji i trudności w uczeniu się.

Na podstawie wyników uzyskanych przez pacjenta przygotowywany jest indywidualny program ćwiczeń. Zaleca się, by sesje treningowe odbywały się 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 25 – 30 min. Jeden etap treningu trwa około dwa miesiące.

Młodsi pacjenci (4- 12r.ż.) w dniach, kiedy nie wykonują sesji słuchowych, realizują ćwiczenia z zakresu integracji międzypółkulowej, podczas których utrwalane są schemat ciała, orientacja w przestrzeni, ćwiczenia równoważne, koordynacja słuchowo-wzrokowo-ruchowa oraz ćwiczenia ruchowe połączone ze stymulacją wyższych funkcji słuchowych. 

Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudności do potrzeb pacjenta – trening, w przypadku dzieci może być prowadzony w domu, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty.

Rodzic w trakcie treningu jest jak trener na siłowni – wspiera i motywuje dziecko do działania.
Stopień trudności zadań jest dobrany adekwatnie do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne.

Program treningowy zawiera bogaty, dostosowany dla różnych grup wiekowych materiał słowny, opowiadania, wiersze, zagadki.

Neuroflow ® jest treningiem usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się.

 

PRZYGOTOWANIE DO – BADANIE PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO

Przed badaniem diagnostycznym przetwarzania słuchowego , konieczne jest wykonanie badanie słuchu.

 

Badanie przetwarzania słuchowego Warszawa

mgr Ewa Rycombel
– Terapeuta zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow ® ATS

mgr Voss Joanna
– logopeda dziecięcy, logopeda dla dorosłych, 
– terapeuta zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow ® ATS

 

CENNIK – badanie przetwarzania słuchowego Warszawa

 • Badanie i diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) – terapia SSP Porgesa czas trwania do 90 min – 330 zł
 • Diagnoza i rediagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) metodą Neuroflow ATS (nie obejmuje badania słuchu) – czas trwania do 90 min – 350 zł
 • Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego APD – badanie dla rodzeństwa (nie obejmuje badania słuchu) – czas trwania do 180 min – 650 zł
 • Konsultacja dla rodzica – zaburzenia przetwarzania słuchowego u dziecka – czas trwania do 60 min. – 250 zł
 • Konsultacja dla rodzica – zaburzenia przetwarzania słuchowego u dziecka – czas trwania do 30 min. – 125 zł
 • Konsultacja – instruktaż do ćwiczeń ruchowych (opartych o terapię bilateralną) wspierających terapię przetwarzania słuchowego – czas trwania 30 – 45 min – 200 zł