USG Doppler tętnic i żył podobojczykowych

Zwężenie początkowego odcinka tętnicy podobojczykowej objawia się niedokrwieniem ręki lub niedokrwieniem mózg, co zazwyczaj związane jest z powstaniem tzw. „zespołu podkradania”.

Zespół podkradania to odwrócenie przepływu krwi w tętnicy kręgowej po stronie zwężenia lub niedrożności tętnicy podobojczykowej. Krew zamiast płynąć tętnicą kręgową do mózgu, jest zasysana z tętnic mózgowych i płynie wstecznie do tętnicy podobojczykowej i dalej do ręki, co może spowodować niedokrwienie mózgu.

Wskazania do wykonania badania USG dopplerowskiego tętnic i żył podobojczykowych:

  • bólu kończyny pojawia się podczas pracy i może nasilać się podczas unoszenia ręki
  • mrowienie i drętwienie w palcach dłoni
  • martwicy opuszek palców

Do stwierdzenia takiej nieprawidłowości, niezbędne jest badanie  USG dopplerowskie tętnic i żył podobojczykowych.

Jak się przygotować na badanie?

Pacjent nie musi specjalnie przygotowywać się do badania. Dla wygody pacjenta, polecamy ubrać się w wygodny strój.

Pacjent przychodzi na badanie z posiadaną dokumentacją medyczną, jeśli taką posiada i dowodem tożsamości.

Lekarz wykonujący badanie USG tętnic i żył szyjnych i kręgowych

dr n. med. Marek Szkiłłądź – chwilowe wstrzymanie zapisów
Specjalista chirurgii naczyniowej i chirurgii ogólnej