Spodziectwo

Operacja SpodziectwoSpodziectwo jest to wrodzona wada zewnętrznych narządów płciowych, w wyniku której ujście cewki moczowej  zlokalizowane jest na różnej wysokości prącia. W zależności od położenia ujścia cewki wyróżnia się różne typy spodziectwa – spodziectwo żołędziowe, spodziectwo wieńcowe, spodziectwo prąciowe, spodziectwo mosznowe i spodziectwo kroczowe. Towarzyszy temu przygięcie prącia na stronę brzuszną o różnym nasileniu. W miejscu brakującej cewki, lub rozszczepionych powięzi, powstaje zastępcza tkanka, tzw. Chorda-struna. Często spostrzega się ją jako tkankę włóknistą w kształcie wachlarza. Przyjmuje ona taki kształt, ponieważ w linii środkowej spina wszystkie rozszczepione warstwy pokrywające cewkę moczową, a po bokach spina warstwy napletka. Dodatkowym powikłaniem występującym przy tej wadzie, może być skręcenie prącia z rotacją żołędzi. W większości przypadków jednak, spodziectwo jest jedynym problemem rozwojowym u dotkniętych tym niemowląt i jego wystąpienie nie oznacza, że istnieją u dzieci inne wady układu moczowego lub wady innych narządów.

Spodziectwo – przyczyny

Kluczowe etapy tworzenia prącia mają miejsce pomiędzy 9 a 12 tygodniem ciąży. W tym czasie męskie hormony wpływają na uformowanie cewki moczowej i napletka. Spodziectwo może być właśnie spowodowane przez problemy z hormonami. W większości przypadków dokładna przyczyna spodziectwa nie jest znana. Czasami jest ono związane z wcześniejszym występowaniem takich przypadków w rodzinie. Dużą rolę mogą odgrywać czynniki środowiskowe, wiek matki, narażenie na hormony lub związki chemiczne.

Spodziectwo – leczenie

W przypadku występowania spodziectwa zaleca się przeprowadzenie operacji w celu uzyskania zarówno efektów czynnościowych, jak i anatomicznych. Polega ona wyprostowaniu prącia, odtworzeniu ciągłości cewki moczowej i wyprowadzeniu jej ujścia na szczyt żołędzi. Najczęściej wybieranym terminem zabiegu operacyjnego spodziectwa jest okres drugiego roku życia. W ostatnich latach chirurdzy wybierają leczenie jednoetapowe z możliwością ewentualnych korekt po roku od pierwszej operacji, tak aby zakończyć leczenie w wieku przedszkolnym.

W trakcie zabiegu operacyjnego stosowane są dwie zasady :

– odtworzona zostaje cewka moczowa przy użyciu płata skóry

– przywracana jest  ciągłość anatomiczna wszystkich tkanek, które w warunkach prawidłowych otaczają ciała jamiste i cewka gąbczasta.

Płat krótki jest pobierany na brzusznej stronie linii środkowej prącia. Płat dłuższy, uszypułowany na cewce moczowej, w części obwodowej wytwarzany jest z zewnętrznej blaszki napletka. W ten sposób nawet w spodziectwach prąciowo-mosznowych możemy odtworzyć całą cewkę moczową, jednocześnie zachowując ruchomość i zsuwanie napletka.

Zachowanie wyżej wymienionych zasad pozwala na leczenie spodziectwa wieńcowego i prąciowego w jednym etapie. W przypadku spodziectwa prąciowo-mosznowego i kroczowego metoda ta pozwala zredukować powstanie przetok. Metoda ta pozwala również zachować napletek, nawet w spodziectwach mosznowych.

W Formmed wykonujemy operacje spodziectwa u dorosłych i u dzieci.

LEKARZE WYKONUJĄCY OPERACJĘ  SPODZIECTWA U DZIECI

dr n. med. Joanna Samotyjek
– urolog dziecięcy, specjalista chirurg dziecięcy

lek. med. Diyaa Alhashlamoun
– specalista chirurg dziecięcy

 

Poradnie

PORADNIA CHIRURGICZNA

PORADNIA UROLOGICZNA

<< POWRÓT DO CHIRURGII DZIECIĘCEJ