Dr hab. n. med. Anna Rzepakowska

Specjalista Otorynolaryngolog, Chirurg Głowy i Szyi

Poradnia otolaryngologiczna
WYKSZTAŁCENIE

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

DOŚWIADCZENIE

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży, kursów i konferencji w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Austrii, i Finlandii.

 

Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskała na podstawie cyklu publikacji poświęconych diagnostyce endoskopowej morfologii i czynności fałdów głosowych u chorych ze zmianami przednowotworowymi i wczesnym rakiem głośni wraz z analizą jakości głosu i jakości życia.

 

Autorka licznych artykułów naukowych dotyczących diagnostyki różnicowej zmian organicznych krtani z zastosowaniem metod endoskopowych, zastosowania mikrochirurgii laserowej w leczeniu wczesnego raka głośni, oceny dokładności badania USG w diagnostyce patologii ślinianek i zaawansowanego raka krtani, wykorzystania metod laryngoplastyki iniekcyjnej oraz tyreoplastyki u chorych z porażeniem fałdu głosowego.

 

Członek zarządu Sekcji Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi.

ZAKRES

Dr hab. n.med. Anna Rzepakowska pracuje na stanowisku adiunkta w Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Jest specjalistą w dziedzinie otorynolaryngologii, zakończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie audiologii i foniatrii.

 

Zajmuje się diagnostyką zmian nowotworowych w jamie ustnej, gardle i krtani z wykorzystaniem nowoczesnych metod endoskopowych (Narrow Band Imaging) oraz oceną patologii ślinianek i węzłów chłonnych szyi w badaniu ultrasonograficznym. Ma doświadczenie w leczeniu chirurgicznym zmian organicznych krtani, gardła i jamy ustnej z wykorzystaniem metod klasycznych oraz lasera.

 

Wykonuje operacje ślinianek, węzłów chłonnych i innych patologii szyi. Przeprowadza zabiegi poprawiające jakość głosu w niewydolności głośni (np. w porażeniu fałdów głosowych) metodami laryngoplastyki iniekcyjnej, tyreoplastyki z wykorzystaniem implantów wewnątrzkrtaniowych oraz reinnerwację krtani.