dr n. med. Sebastian Piotrowicz

Specjalista urologii i andrologii

Poradnia urologiczna
WYKSZTAŁCENIE

Dr n. med. Sebastian Piotrowicz, FEBU ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie. Po ukończeniu studiów odbył 2 letni staż podyplomowy Foundation Programme w Szpitalu Uniwersyteckim The University Hospital of North Staffordshire w Stoke on Trent w Wielkiej Brytanii. Następnie rozpoczął szkolenie z chirurgii Clan Clwyd Hospital in Wales, Rhyl oraz The University Hospital of South Manchester w Wielkiej Brytanii. Po powrocie do Polski odbył 13 miesięczny staż z chirurgii ogólnej i laparoskopowej w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby w SPCSK w Warszawie, następnie kontynuował szkolenie z urologii w Klinice Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie oraz Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku. W roku 2015 dr Sebastian Piotrowicz zdał z wyróżnieniem europejski egzamin specjalizacyjny z urologii EBU – European Board of Urology i uzyskał tytuł specjalisty urologa FEBU – Fellow of European Board of Urology. Od roku 2016 jest nauczycielem akademickim w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 2020 roku. Ponadto ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej i Administracja Zdrowiem Publicznym” w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie i Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Dr Sebastian Piotrowicz odbył liczne staże zagraniczne m.in. w Klinice Urologii College London Hospital w Wielkiej Brytanii oraz Johns Hopkins Hospital w Baltimore, USA, a także był stypendystą American Austrian Foundation Open Medical Institute.

Ponadto jest autorem kilkudziesięciu publikacji i doniesień zjazdowych oraz członkiem międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych: European Association of Urology – EAU, American Association of Urology – AUA oraz Polskiego Towarzystwa Urologicznego – PTU i Polskiego Towarzystwa Andrologicznego – PTA.

 

ZABIEGI

Dr n. med. Sebastian Piotrowicz zajmuje się przede wszystkim leczeniem nowotworów układu moczowo-płciowego stosując chirurgię minimalnie inwazyjną oraz andrologią. Ponadto specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu łagodnych chorób gruczołu krokowego (prostaty) i innych schorzeń mężczyzny.

Zabiegi chirurgiczne:

  • obrzezanie
  • odklejanie napletka
  • żylaki powrózka nasiennego
  • wycięcie wodniaka jądra
  • protezy jąder
  • torbiele jąder