dr n. med. Tomasz Zieliński

Specjalista chirurgii ogólnej, proktolog

Chirurgia ogólna – proktologia
WYKSZTAŁCENIE

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, II wydział lekarski – 2004 rok.

Uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgia ogólna – 2012 rok.

Na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej „Ocena czynnościowa i morfologiczna zwieraczy odbytu u pacjentów przed i po odtworzeniu ciągłości przewodu pokarmowego”, uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna, nadany uchwałą Rady Naukowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – 2018 rok.