lek. med. Orest Szczygielski

Specjalista chirurgii dziecięcej

Poradnia chirurgiczna

 

WYKSZTAŁCENIE

Absolwent Akademii Medycznej w Winnicy (Ukraina), Wydział Pediatrii.

DOŚWIADCZENIE

Po uzyskaniu specjalizacji z chirurgii dziecięcej w Kijowie, od 1995 roku pracował w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Żytomierzu jako chirurg dziecięcy. Jako osoba polskiego pochodzenia postanowił przyjechać do Polski, gdzie w roku 2001 odbył staż nostryfikacyjny, zaś w roku 2009 uzyskał tytuł lekarza specjalisty chirurgii dziecięcej.
Regularnie uczestniczy w zjazdach, konferencjach, sympozjach (zarówno w Polsce jak i na Ukrainie), autor wielu artykułów w prasie specjalistycznej (polskiej i ukraińskiej). Jest członkiem Towarzystw Chirurgów Dziecięcych Polski i Ukrainy.

ZAKRES WYKONYWANYCH OPERACJI

Chirurgia twarzowo-szczękowa: rozszczepy podniebienia.

Chirurgia ogólna: przepukliny pachwinowe, pępkowe, wodniaki jąder, wnętrostwa, torbiele powłok ciała, naczyniaki, znamiona, w tym olbrzymie.