lek. med. Zbigniew Surowiec

Specjalista chirurgii dziecięcej

Poradnia chirurgiczna
WYKSZTAŁCENIE

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, Wydział Lekarski.

DOŚWIADCZENIE

Ukończył wiele specjalistycznych kursów doskonalących w zakresie: mikrochirurgii, chirurgii plastycznej, chirurgii noworodka, wad rozszczepowych twarzoczaszki, chirurgii laparoskopowej, chirurgicznego leczenia wad odbytu, chirurgii onkologicznej dzieci i młodzieży, urologii dziecięcej, chirurgii endoskopowej u dzieci, traumatologii dziecięcej. W roku 2001 odbył staż w Klinice Chirurgii Noworodka w New York – Presbyterian, the University Hospitals of Columbia and Cornell.

Począwszy od roku 1995 wielokrotnie czynnie uczestniczy (referaty, plakaty) w krajowych i zagranicznych zjazdach i posiedzeniach naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Autor oraz współautor ok. 40 publikacji w polskiej i międzynarodowej specjalistycznej prasie medycznej.

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski.

ZAINTERESOWANIA

Sport, fotografia, multimedia.