Program Profilaktyczny Diabetologiczny

Program diabetologiczny skierowany jest do osób u których występują podejrzenia występowania cukrzycy jak również do osób u których należy monitorować jej przebieg.

Program obejmuje badania:

  • Glukoza,
  • Hemoglobina glikowana (HbA1C),
  • Lipidogram (cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy),
  • Mocz badanie ogólne,
  • Mikroalbumina.

Wykonując badania w ramach programu płacisz 155 zł.