dr n. med. Włodzimierz Piwowar

Specjalista chirurgii dziecięcej

Poradnia chirurgiczna
WYKSZTAŁCENIE

Absolwent II Wydziału Akademii Medycznej, od 1986 roku zatrudniony w Klinice Chirurgii IMID w Warszawie, gdzie uzyskał specjalizację I-go, a następnie II-go stopnia w zakresie chirurgii dziecięcej.

W 1993 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych oceniając zastosowanie płatów skórno-mięśniowych w plastykach powłok u noworodków z przepuklinami oponowo-rdzeniowymi.

Staże zagraniczne odbywał min. w Cleveland Clinic Foundation, Ohio USA, Rainbow Hospital For Babies and Children ,Case University,Ohio, USA, Roland Klinik, Brema, Milwaukee International Heath Center, Wisconsin USA, UCLA, Los Angeles, California, USA.

DOŚWIADCZENIE

W klinice zajmuje się przede wszystkim  leczeniem chirurgicznym wad twarzoczaszki, a szczególnie problemami związanymi z leczeniem szczelin i rozszczepów twarzy, chirurgią plastyczną i rekonstrukcyjną w zakresie min.: olbrzymich znamion barwikowych, nowotworów skóry, wad wrodzonych ręki, wad wrodzonych powiek, nosa i  małżowiny usznej, leczenia zniekształceń wrodzonych, blizn pourazowych i jatrogennych .