Czy rozszczep podśluzówkowy jest trudny do zdiagnozowania i jakie są jego objawy?

Rozszczep podśluzówkowy nie jest trudny do wykrycia, tylko trzeba to umieć. Jeśli jest problem z mową, niejasny dla laryngologa, to dziecko powinno być wysłane do specjalistycznego ośrodka, aby wcześnie postawić właściwe rozpoznanie i nieprawidłowo ustawione mięśnie przywrócić do normalności. Wtedy dziecko uczy się mówić niemalże spontanicznie i nie ma problemów w szkole.

powrot-lista-pytan